I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pradedančiųjų pedagogų stažuotė: kelias į švietimo bendruomenę

2022-07-21

Projekto „Tęsk“ komanda parengė metodinį filmą-dalykinę vaizdo priemonę „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė: kelias į švietimo bendruomenę“, kurio tikslas – parodyti, kodėl pradedančiajam mokytojui ir švietimo bendruomenei svarbi pedagoginė stažuotė.

Ugdymo proceso organizavimas ir veikla mokyklos tikrovėje – tarsi kulinarinė meistrystė – rodoma lygiagrečiai su pedagogo darbu, pastarojo organizavimui reikalingomis kompetencijomis, darbo proceso ypatumais. Dirbant mokytoju, kaip ir ruošiant maistą, prireikia milžiniško kruopštumo, kantrybės, žinių, talento bei meilės. Todėl, keliaudami po kulinarijos pasaulį, lygiagrečiai paliečiame pedagoginių stažuočių aktualumą, svarbą, privalumus, iššūkius, kalbamės apie patirtis.

Projekto „Tęsk“ ekspertė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto projekto vadovė, modulio studijų kuratorė Rima Aleknavičiūtė-Stasiulė filme pasakoja su kokiais sunkumais susiduria pradedantysis mokytojas ir kaip svarbu jausti palaikymą bei laiku sulaukti pagalbos.

Projekto „Tęsk“ ekspertų grupės vadovas, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorius, Mykolo Romerio universiteto senato pirmininkas prof. dr. Romas Prakapas filme atsako į klausimus, kas ir kaip organizuoja pedagoginę stažuotę, ką pradedančiajam pedagogui privalu padaryti savarankiškai, ir kas gali padėti įgyti patirties stebint kitų profesionalų darbą.

Vilniaus Gedimino miesto mokyklos pradedančioji mokytoja Paulina Balčėtytė, mokytoja-mentorė Eva Juzefovič ir mokyklos direktorė Simona Boguckienė papasakojo, kaip vyksta pedagoginė stažuotė jų mokykloje.

Kviečiame žiūrėti metodinį filmą „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė: kelias į švietimo bendruomenę“!

Trumpai apie pedagoginę stažuotę.

Stažuotę sudaro keli etapai: pradžios etapo metu švietimo įstaigos, atliepdamos institucijos poreikius pedagoginiam personalui, pakviečia pradedančiuosius pedagogus dirbti švietimo įstaigoje. Pedagogas, kuris nori dalyvauti stažuotėje, kreipiasi į švietimo įstaigos vadovą. Švietimo įstaiga pateikia informacijos apie stažuotoją ir jam priskirtą mentorių nacionaliniam koordinatoriui, surenkančiam ir valdančiam informaciją apie šalies švietimo įstaigose stažuotę atliekančius pedagogus. Šiame etape pasirašomos trišalės sutartys tarp stažuotojo, švietimo įstaigos ir nacionalinio koordinatoriaus. Pedagoginės stažuotės trukmė – dveji mokslo metai.

Švietimo įstaiga, atsižvelgdama į stažuotėje dalyvaujančio pedagogo veiklos sritį ir poreikius, skiria stažuotojui mentorių, numato atsakingą asmenį, kuris rūpinasi, kad pedagoginės stažuotės tikslas būtų įgyvendinamas instituciniu lygmeniu, vyktų komunikacija su savivaldybės įgaliota institucija bei nacionaliniu koordinatoriumi.

Pradžios etape stažuotojas, bendradarbiaudamas su paskirtuoju mentoriumi, parengia individualų pedagoginės stažuotės planą visam pedagoginės stažuotės laikotarpiui.

Įgyvendinimo etapas skirtas, kad stažuotojas, padedant mentoriui, stažuotės vadovui ir visai švietimo įstaigos bendruomenei, įgyvendintų individualų pedagoginės stažuotės planą ir realizuotų pedagoginės stažuotės tikslus. Šiame procese stažuotojui nuolat teikiamas profesinis palaikymas švietimo įstaigoje, o prireikus, ir tos savivaldybės platesnės švietimo bendruomenės mastu, teikiant tikslines konsultavimo (pvz.: specialiųjų pedagogų, psichologų) paslaugas.

Stažuotojas taip pat dalyvauja įgyvendinant Nacionalinę pedagoginių stažuočių programą. Nacionalinė pedagoginių stažuočių programa apima mokymus mentoriams ir stažuotojams bei mokyklų bendruomenėms, taip pat profesinį palaikymą mentoriams ir stažuotojams.

Stažuotojo veiklos stebėsena vykdoma švietimo įstaigos lygmeniu. Mentorius ir kiti bendruomenės nariai nuolat teikia reikiamą pagalbą stažuotojui. Profesinis palaikymas gali vykti savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis.

Pabaigos etapas – pedagoginės stažuotės rezultatų ir procesų į(si)vertinimas bei pedagoginės stažuotės rezultatų pripažinimas. Stažuotojas įvertina individualaus pedagoginės stažuotės plano įgyvendinimo procesą ir rezultatus, aptaria juos su mentoriumi ir stažuotės vadovu, kuris, dėl pedagoginės stažuotės įvykdymo (neįvykdymo), informuoja nacionalinį koordinatorių.

 

Visa informacija apie pedagogų stažuotę čia: https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-tesk/projekto-medziaga/#citem_b75f-9821.

Skip to content