I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Viešosios konsultacijos „Ugdymo turinio aktualijos: mokinių pasiekimų vertinimas meninio, technologinio ir pradinio ugdymo pamokose“

2019-11-18

Šiuolaikinis mokytojas – tai lyderis, įkvėpėjas, nukreipiantis kiekvieną mokinį sąmoningai siekti kuo geresnių asmeninių mokymosi pasiekimų. Kūrybinis mokytojo darbas reikalauja daugybės jėgų, kartais pritrūkstama idėjų, sumanymų. Todėl būtina sudaryti sąlygas mokytojams nuolat atnaujinti savo dalykines kompetencijas, tobulintis.

Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja viešąsias konsultacijas pradinio ugdymo, meninio ugdymo (muzikos ir dailės) ir technologijų mokytojams, mokytojų asociacijų, metodinių būrelių atstovams. Konsultacijos vyks 2019 m. lapkričio 27 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius).

Registracija į viešąsias konsultacijas vyksta informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“:

Renginių pradžia – 10.00 val. Dalyvių registracija – nuo 9.30 val. Renginių trukmė – 8 akad. val.

Klausytojams bus išduotos pažymos. Dalyviams gali būti kompensuotos kelionės į renginį išlaidos. Užsiregistravusiems asmenims bus išsiųsta išlaidų kompensavimo atmintinė su dokumentų, kuriuos reikės pateikti, sąrašu.

Metodinės dienos vykdomos įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Daugiau informacijos telefonu +370 5 277 9881 arba elektroniniu paštu daina.grigeniene@upc.smm.lt.

Raštas kvietimas

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ informacija

Skip to content