I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas užpildyti įsivertinimo ir pažangos anketą už 2019 m. arba 2018–2019 m. m.

2020-01-03

Anketa už 2018–2019 mokslo metus arba 2019 kalendorinius metus sudaryta siekiant įgyvendinti Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“ ir Geros mokyklos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas ir tikslus.

Anketą prašome užpildyti iki 2020 m. sausio 15 d. internetu https://apklausa.lt/f/bendrojo-ugdymo-mokyklu-2018-2019-m-m-2019-m-isivertinimo-ir-pazangos-an-uew4kc7.fullpage.

Jūsų patogumui įsivertinimo ir pažangos anketos informacijai kaupti ir rinkti bei duomenims išsisaugoti savo kompiuteryje pridedame Microsoft Word formato anketą.

Raštas

Jeigu kiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkes Editą Gailiūtę, el. p. edita.gailiute@nmva.smm.lt ir Ingridą Šedeckytę-Lagunavičienę, el. p. ingrida.sedeckyte-lagunaviciene@nmva.smm.lt, tel. (8 5) 276 5992.

Skip to content