I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame registruoti mokinius dalyvauti Nacionaliniame kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse

2020-01-05

Tęsdama Nacionalinio egzaminų centro pradėtą tradiciją, Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja Nacionalinį kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursą (toliau – Konkursas). Šis konkursas yra Nacionalinio egzaminų centro anksčiau organizuotų nacionalinių matematinio ir gamtamokslio raštingumo (8–10 kl.) bei loginio mąstymo ir problemų sprendimo (3–4 kl.) konkursų tęsinys. Šio Konkurso tikslas – mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas. Konkurso užduotims atlikti nereikia specialių žinių. Konkursu siekiama ugdyti labai svarbius tolesniam mokymuisi ir gyvenimui XXI a. mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, taip pat gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias.

Šiais mokslo metais Konkursas organizuojamas trijose amžiaus grupėse: 3–4 klasių mokiniams; 5–7 klasių mokiniams; 8–10 klasių mokiniams. Šioms grupėms yra parengtos įdomios ir nuotaikingos skirtingo sudėtingumo užduotys. Bendrojo ugdymo mokyklas (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigas), teikiančias pradinį ir pagrindinį ugdymą, kviečiame registruoti į Konkursą  3–10 klasių  (gimnazijų I-II klasių) mokinius. Kiekvienos mokyklos mokiniai, geriausiai atlikę užduotis tarp visų savo mokyklos atitinkamos klasės mokinių, bus apdovanoti Konkurso laimėtojų diplomais.

Nacionalinis kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas vyks 2020 m.:

  • sausio 31 d. – Konkursas 8–10 klasių (gimnazijų I-II klasių) mokiniams;
  • vasario 3 d. – Konkursas 5–7 klasių mokiniams;
  • vasario 5 d. – Konkursas 3–4 klasių mokiniams.

Konkursų dalyvių iš vienos mokyklos skaičius neribojamas, tačiau ribojamas šalies mokinių, kurie gali būti užregistruoti dalyvauti Konkurse skaičius. Pagal amžiaus grupes Konkurso dalyvių skaičius negali viršyti: 3–4 klasių grupėje 8000 dalyvių; 5–7 klasių grupėje 10000 dalyvių; 8–10 klasių grupėje 10000 dalyvių. Mokykloms leidžiama registruoti savo mokinius dalyvauti konkurse tol, kol bendras užsiregistravusių dalyvių skaičius neviršija nurodytos ribos, tada registracija automatiškai nutraukiama.

Šiais mokslo metais Konkursas vyks naudojant kompiuterines technologijas. Konkurso  testus mokiniai atliks kompiuterizuotose testavimo vietose savo mokyklose. Atsižvelgiant į tai, kad ne visos mokyklos turi pakankamai kompiuterizuotų testavimo vietų ir negali vienu metu susodinti prie kompiuterių visų norinčių dalyvauti Konkurse mokinių, Konkursas kiekvienai amžiaus grupei bus vykdomas dviem srautais kiekvieną iš aukščiau nurodytų testavimo dienų. Abiejuose kiekvienos Konkurso dienos srautuose mokiniai atsakinės į tuos pačius testo klausimus. Maksimaliai leistinas dalyvių skaičius viename 3–4 klasių sraute bus 4000 mokinių, o maksimaliai leistinas dalyvių skaičius kiekviename 5–7 ar 8–10 klasių sraute bus 5000 mokinių.

Mokyklų atsakingi asmenys gali pradėti registruoti mokinius dalyvauti Konkurse specialiai sukurtoje Konkurso dalyvių registravimo sistemoje nuo 2020 m. sausio 7 d. Registracijos metu bus galima pasirinkti, kuriame sraute dalyvis atliks užduotis. Registracija į konkretų srautą baigsis tada, kai bus pasiektas tame sraute testuoti numatytų Konkurso dalyvių skaičius, bet ne vėliau kaip sausio 22 dieną.

Kadangi maksimalus konkurso dalyvių skaičius ribotas, prašome į kiekvieną atskirą testavimo srautą registruoti tik tiek mokinių, kiek mokykla turi kokybiškų testavimo vietų. Prisijungusioms prie Kelto sistemos mokykloms iki 2020 m. sausio 7 dienos per Kelto sistemą bus atsiųsti prisijungimo duomenys prie Konkurso dalyvių registravimo sistemos ir registravimo instrukcija. Konsultuotis dalyvavimo Konkurse klausimais galima el. paštu etestavimas@nec.lt nuo  2020 m. sausio 7 dienos.

Pranas Gudynas
Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Tyrimų skyriaus vedėjas
El. p. pranas.gudynas@nsa.smm.lt

Skip to content