I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Įvyko viešoji konsultacija meninio ir technologinio ugdymo dalykų mokytojams

2020-02-11

Nacionalinė švietimo agentūra 2020 m. vasario 5 d. organizavo viešąją konsultaciją meninio ir technologinio ugdymo mokytojams „Ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimo kryptys technologijų ir menų dalykų pamokose“. Konsultacijos tikslas buvo sudaryti galimybes technologijų ir menų mokytojams tobulinti dalykines kompetencijas ugdymo turinio atnaujinimo kontekste.

Konsultacijoje dalyvavo dailės, muzikos, šokio, technologijų mokytojai iš įvairių Lietuvos regionų. Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas Arminas Varanauskas išsamiai pagrindė, kodėl svarbu ir kokiais būdais galima ugdyti mokinių medijų ir informacinį raštingumą, pateikė praktinių pavyzdžių  meninio ugdymo ir technologijų dalykų temoms. VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ direktorė Andželika Rusteikienė analizavo verslumo gebėjimų ugdymo mokykloje svarbą, o praktinių pavyzdžių šia tema pateikė Jolita Noruvienė, Alytaus Putinų gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytoja, FABLAB ir verslumo ugdymo projekto koordinatorė Alytuje. Pranešėjai įtikino mokytojus, kad medijų ir informacinio raštingumo, antreprenerystės  ugdymo temos  gali reikšmingai praturtinti meninio ugdymo ir technologijų dalykų turinį.

Viešoji konsultacija baigėsi ugdymo turinio atnaujinimo problematikos aptarimu – mokytojai dar kartą peržiūrėjo pedagogų ir moksleivių asociacijų pateiktus bendrųjų programų (2008 m.) vertinimus ir pateikė savo įžvalgų, pasiūlymų.

Viešoji konsultacija įvyko įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Renginio akimirkos

Eglės Vaivadienės ir Žydrės Jankevičienės nuotraukos

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ informacija

Skip to content