I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Įvyko viešoji konsultacija kūno kultūros mokytojams

2020-02-12

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2020 m. vasario 5 d. bendrojo ugdymo mokyklų fizinio ugdymo mokytojams organizavo viešąją konsultaciją „Ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimo kryptys kūno kultūros dalyko pamokose“, kurioje fizinio ugdymo mokytojai tobulino dalykines kompetencijas ugdymo turinio atnaujinimo kontekste. Konsultacijos metu doc. dr. Agnė Brandišauskienė kalbėjo apie grįžtamojo ryšio ir vertinimo sąsajas, kartu su dalyviais nagrinėjo grįžtamojo ryšio lygmenis (rezultato, proceso, savireguliacijos) ir akcentavo, kad savireguliacijos lygmuo teikiant grįžtamąjį ryšį yra pats efektyviausias. Lektorė pakvietė dalyvius padiskutuoti apie tai, kaip skatinti mokinių meistriškumo siekį ir kodėl pagyrimai nėra veiksmingi, jeigu norime, kad mokinių pasiekimai gerėtų, kuo skiriasi grįžtamasis ryšys ir pagyrimai. Ji akcentavo, kad veiksmingas grįžtamasis ryšys padidina mokinių autonomiškumą, padeda mokiniams išvystyti veiksmingesnes mokymosi strategijas, stiprina jų pasitikėjimą savimi ir ugdo kritinį mąstymą, o mokytojams – nusistatyti konkrečius ugdymo tikslus ir kriterijus bei suprasti jų įtaką. Mokytojai turėjo galimybę nagrinėti ir išbandyti konkrečius grįžtamojo ryšio teikimo pavyzdžius. Doc. dr. Eglė Kemerytė-Ivanauskienė kalbėjo apie mokinių fizinių ypatybių ugdymą, atsižvelgiant į jų biologinę brandą. Lektorė pabrėžė, kad, stebint fizinių gebėjimų vystymosi dinamiką, galima konstatuoti, kad įvairiais amžiaus tarpsniais tie tempai skirtingi. Toje pačioje klasėje besimokantys mokiniai gali būti skirtingos brandos ir į tai būtina atsižvelgti, vertinant individualią mokinių pažangą, pedagoginio poveikio efektyvumą, kuris atskirais amžiaus periodais konkrečiam fiziniam gebėjimui gali būti neutralus arba netgi neigiamas. Lektorė pristatė mokinių taisyklingos laikysenos formavimo galimybes raumenų balanso pagalba, pateikė praktinius pavyzdžius, kuriuos mokytojai galės taikyti fizinio ugdymo pamokose.

Apibendrindami viešosios konsultacijos turinį, mokytojai pažymėjo, kad jiems svarbu atvykti į panašius renginius ir susipažinti su naujovėmis, pasidalyti įžvalgomis, išgirsti fizinio ugdymo pamokų turinio tobulinimo idėjų.

Renginio akimirkos

Stasės Ustilaitės nuotraukos

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ informacija

Skip to content