I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Rengiant naują ugdymo turinį į pagalbą telkiamos mokslininkų ir mokytojų praktikų pajėgos

2020-02-27

Į bendrojo ugdymo turinio atnaujinimą siekiama įtraukti kuo daugiau suinteresuotų, pedagogikos mokslo srityje dirbančių tyrėjų ir mokytojų praktikų, kad atnaujintos programos kuo geriau atitiktų mokyklų ir visuomenės lūkesčius.

Darbą pradeda komanda, rengianti mokiniams reikalingus kompetencijų aprašus – juose bus numatyta, kaip turi būti ugdomos socialinės emocinės bei sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, kultūrinės, pažinimo, komunikavimo, pilietiškumo kompetencijos skirtingais vaiko raidos etapais. Vadovaujantis kompetencijų aprašais, bus rašomos konkrečių dalykų ugdymo programos visoms klasėms.

Dėl mokinių kompetencijų sutarta 2019 metų lapkričio mėn. patvirtintose Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse, numatyta, kad dalykinis turinys yra pagrindas kompetencijoms ugdytis. Per visą ugdymo procesą bus siekiama išugdyti svarbias socialines emocines, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, kultūrines, pažinimo, komunikavimo, pilietiškumo kompetencijas. Suburtos mokslininkų komandos užduotis – detaliai suformuluoti kompetencijų ypatumus įvairiais vaiko amžiaus tarpsniais, numatyti jų ugdymo ypatumus.

Darbo grupę sudaro psichologas, humanitarinių, socialinių, menų, gamtos ir matematikos sričių mokslininkai iš Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Šiaulių, Klaipėdos universitetų.

Nacionalinės švietimo agentūros naujienose www.nsa.smm.lt jau paskelbta atranka 31 mokslininkui dirbti atnaujinant Bendrąsias programas.

Artimiausiu metu atranka bus skelbiama ir mokytojams praktikams.

Nacionalinėje švietimo agentūroje vyksta susitikimai su dalykų asociacijų atstovais, buriama konsultacinė komanda iš dalykininkų bendruomenės narių.

Nacionalinės švietimo agentūros informacija

Skip to content