I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Įvyko susitikimas su gamtos mokslų mokytojų asociacijų vadovais

2020-03-06

2020 m. vasario 19 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko susitikimas su biologijos, chemijos ir fizikos mokytojų asociacijų vadovais. Susitikime dalyvavo biologijos mokytojų asociacijos pirmininkas Simas Ignatavičius, chemijos mokytojų asociacijos prezidentė Daiva Lebednikaitė, fizikos mokytojų asociacijos prezidentė Rigonda Skorulskienė ir Vilniaus skyriaus pirmininkė dr. Aušra Kynienė bei Lietuvos pedagogų asociacijos vadovų tarybos koordinatorius, geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna.

Susitikime tartasi dėl gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo. Aptartos privalomojo ir pasirenkamojo mokymosi turinio santykio pateikimo programose ir įgyvendinimo galimybės. Svarstyta, kaip bendrosiose programose geriau pateikti pasiekimų ir mokymosi turinio aprašymus. Kalbėtasi apie asociacijų dalyvavimą bendrųjų programų atnaujinimo procese ir nutarta nuolat tartis su dalykinių asociacijų atstovais dėl programų atnaujinimo eigos ir jų turinio.

Po diskusijų bendru sutarimu nutarta:

  • privalomojo ir pasirenkamojo mokymosi turinio santykį sieti su mokymuisi skirto laiko paskirstymu, pasirenkamajam turiniui skiriant 30 proc. mokymosi laiko;
  • mokymosi turinį pateikti kiekvieniems mokslo metams;
  • rengiant mokinių pasiekimų aprašus orientuotis į universalius perkeliamus gebėjimus, nesiejant su konkrečiu kiekvieno dalyko mokymosi turiniu.

Ona Vaščenkienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Ugdymo turinio departamento
Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė
El. p. ona.vascenkiene@nsa.smm.lt

Skip to content