I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Susitikimas su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų ir užsienio kalbų mokytojų asociacijų atstovais

2020-03-08

2020 m. vasario 25 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų ir užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių) kalbų mokytojų asociacijų atstovų susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojais dėl Bendrųjų programų (toliau – BP) atnaujinimo.

Susitikime dalyvavo Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos, „Lituanistų sambūrio“, Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos, Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos atstovai. Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėja Saulė Vingelienė susitikimo dalyviams pristatė ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas.

Susitikime buvo aptarti privalomo ir pasirenkamo dalykų turinio realizavimo BP klausimai:

  1. Kaip BP aprašyti dalyko mokymosi turinio apimtis (kas vienerius ar kas dvejus mokymosi metus)?
  2. Kaip išskirti dalyko privalomą (apie 70 procentų) ir pasirenkamą (apie 30 procentų) turinį?

Apibendrinus diskusijos dalyvių įžvalgas, pateiktus siūlymus susitarta dėl galimų sprendimų: aprašyti turinį kas vienerius metus galima (lituanistai tai jau turi); BP 70 proc. ir 30 proc. santykis – tai laiko santykis. 70 proc. privalomo turinio – tai 100 proc. aprašyto privalomo dalyko turinio. 30 proc. laisvam turiniui turi būti parengti moduliai ir palikta galimybė mokytojui rinktis.

Diskusijos dalyviai išreiškė pageidavimą, kad atnaujinant BP turėtų būti organizuojami mokymai mokytojams.

Daiva Binkienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Ugdymo turinio departamento
Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė
El. p. daiva.binkiene@nsa.smm.lt

Skip to content