I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Įvyko susitikimas su įvairių konfesijų ir etikos mokytojų asociacijų atstovais

2020-03-12

2020 m. kovo 4 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko susitikimas su Lietuvos evangelikų reformatų, katalikų, totorių bendruomenės ir etikos mokytojų asociacijos atstovais. Susitikime dalyvavo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios atstovai: kunigas Rimas Mikalauskas, Holger Lahayne, Rasa Mardosaitė, kunigas Raimondas Stankevičius, dr. Viktoras Kuprevičius; Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas prof. Adas Jakubauskas; Lietuvos Vyskupų Konferencijos atstovės: Kristina Valantinienė ir dr. Danguolė Gervytė; Lietuvos etikos mokytojų asociacijos atstovė Vaida Kuzmickaitė, taip pat Vilija Sipaitė iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Saulė Vingelienė bei Julija Sinicienė iš  Nacionalinės švietimo agentūros.

Susitikime tartasi dėl dorinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo. Aptartas privalomojo ir pasirenkamojo mokymosi turinio santykio pateikimo programose ir įgyvendinimo aktualumas. Svarstyta, kaip bendrosiose programose geriau pateikti pasiekimų ir mokymosi turinį. Diskutuota, kas galėtų būti bendra tarp visų dorinio ugdymo ar tarp įvairių tikybų programų. Kalbėtasi apie bendruomenių ir etikos asociacijos dalyvavimą bendrųjų programų atnaujinimo procese ir nutarta nuolat rengti susitikimus dėl programų atnaujinimo eigos ir jų turinio.

Po diskusijų bendru sutarimu nutarta:

  • privalomojo ir pasirenkamojo mokymosi turinio santykis nėra aktualus dorinio ugdymo mokytojams;
  • ieškoti tematikos dermės su kitais dalykininkais;
  • ugdymo turinį pateikti kiekvieniems mokslo metams;
  • kitam susitikimui susipažinti su etikos ir kitų tikybų bendrosiomis programomis bei pagalvoti, ar galėtų ir kokia galėtų būti bendra dorinio ugdymo arba tikybos (-ų) bendrosios (-ųjų) programos (-ų) struktūra.

Julija Sinicienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Ugdymo turinio departamento
Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė
El. p. julija.siniciene@nsa.smm.lt

Skip to content