I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Formuojamos darbo grupės programų atnaujinimui

2020-03-16

Iki kovo 13 d. vyko mokytojų praktikų paraiškų dirbti atnaujinant Bendrąsias programas 1–10 klasėms teikimas. Sulauktos 79 paraiškos. Į 15 pozicijų pateikta daugiau nei viena paraiška. Į 6 pozicijas pretenduoja susibūrusios mokytojų komandos.

Reikalavimai mokytojams praktikams – turėti dalyko aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne žemesnę nei mokytojo metodininko kvalifikaciją, išmanyti Lietuvos švietimo sistemą, jos kaitos kryptis. Taip pat turėti bent 5 metų pedagoginio darbo bei turėti bendrojo ugdymo turinio (ugdymo programų, rekomendacijų, metodinės, mokomosios medžiagos ar pan.) rengimo arba įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu patirties.

Taip pat  buvo paskelbta atranka 31 mokslininkui dirbti atnaujinant Bendrąsias programas. Sulaukta 46 mokslininkų paraiškų. Į 11 pozicijų pateikta daugiau nei viena paraiška. Į tris pozicijas – istorijos, rusų kalbos ir informacinių technologijų – pretenduoja susibūrusios mokslininkų komandos.

Kadangi į programų atnaujinimo darbo grupes bus įtraukti Nacionalinės švietimo agentūros atstovai, mokytojai, mokslininkai ir kiti švietimo ekspertai, atranka į jas prasidės šią savaitę, dėl šalyje paskelbto karantino – nuotoliniu būdu. Planuojama, kad grupės bus suformuotos balandžio pradžioje, o Bendrųjų programų projektas švietimo bendruomenei turėtų būti pristatytas dar šiais metais. Esant reikiamybei – bus vykdoma papildoma atranka.

Darbo grupės Bendrųjų programų atnaujinimui bus sudaromos pagal 9 ugdymo sritis. Į jas įeis NŠA atstovai, mokslininkai, mokytojai praktikai bei švietimo ekspertai. Į ugdymo turinio atnaujinimą siekiama įtraukti kuo daugiau suinteresuotų, edukologijos mokslo srityje dirbančių tyrėjų ir mokytojų praktikų, kad atnaujintos programos kuo geriau atitiktų mokyklų ir visuomenės lūkesčius.

Vėliau bus paskelbta atranka ir potencialiems atnaujinamų vidurinio ugdymo programų (11–12 kl.) rengėjams. Vidurinio ugdymo programos bus pradėtos atnaujinti po to, kai bus atnaujintos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.

Numatoma, kad visos atnaujintos programos mokyklas pasieks 2022-2023 mokslo metais.

Daugiau informacijos galite rasti puslapyje „MOKYKLA 2030“: https://www.mokykla2030.lt/daznai-uzduodami-klausimai-duk/

Ignas Stanislovaitis
NŠA Ryšių su visuomene specialistas
El. paštas: ignas.stanislovaitis@nsa.smm.lt

Skip to content