I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Informacija apie gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) I dalies, menų, technologijų mokyklinių brandos egzaminų ir brandos darbo pristatymų vykdymą nuotoliniu būdu

2020-04-07

Informuojame, kad, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-516 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ĮSAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, pakeistas Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 114 punktas. Jame numatoma, kad brandos darbo, menų ir technologijų brandos egzaminų mokinių darbai pristatomi ir vertinami mokyklinio brandos egzamino vertinimo centruose arba nuotoliniu būdu.

Menų, technologijų brandos egzaminų, brandos darbų pristatymai turėtų būti vykdomi nuotoliniu būdu. Jų vykdymas pratęstas iki balandžio 28 d.

Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalis bus vykdoma nuotoliniu būdu.

Primename, kad nuotoliniu būdu turėtų būti vykdoma ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaita. Jos vykdymas tęsiasi iki gegužės 4 d.

Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Pasiekimų patikrinimo užduočių rengimo skyriaus metodininkė,
laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas
El. p. gitana.notrimaite-muzikeviciene@nsa.smm.lt

Skip to content