I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Atnaujintas sąrašas „Skaitmeninės mokymo priemonės nuotoliniam mokymui(si)“

2020-04-08

Nacionalinės švietimo agentūros specialistai rengia ir nuolat atnaujina (2 kartus per savaitę: trečiadienį ir penktadienį) rekomenduojamų „Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašą, kuriame pateikiamos įvairios mokymosi priemonės ir šaltiniai, suskirstyti pagal ugdymo sritis ir mokymo priemonių paskirtį. Naudotojų patogumui sąrašas yra pateikiamas ir leidinio formatu.  

Kviečiame naudotis naujausia, 2020 m. balandžio 7 d., sąrašo versija, kuri skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros informaciniame nuotolinio mokymo(si) puslapyje https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis. Priemonių sąrašas pasiekiamas skiltyje „Skaitmeninės priemonės“.

Jeigu pastebite, kad sąraše nėra įtrauktos priemonės, kuri Jūsų manymu, būtų tinkama nuotoliniam mokymui, kviečiame priemones siūlyti pasirenkant skiltį „Dalinuosi“ ir joje užpildžius tinkamą pasirinkimo lauką: skaitmeninė mokymo priemonėmokymo aplinkametodinė medžiaga.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinės švietimo agentūros specialistai taip pat yra parengę rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašą, skirtą dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Sąraše įvairūs šaltiniai pateikti lietuvių, o taip pat Lietuvos tautinių mažumų mokykloms lenkų ir rusų kalbomis (sąrašas atsisiuntimui PDF formatu).

Taip pat svarbu paminėti, kad 2020 m. balandžio mėn. 3-4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija atliko apklausą „Kokias skaitmenines priemones naudoja bendrojo ugdymo mokyklos?“. Apklausa parodė, kad jau pirmąją nuotolinio mokymo savaitę 90 proc. mokyklų yra įgyvendinusios visas suplanuotas veiklas ir visiškai įsidiegusios nuotolinį mokymą. Per 75 proc. mokyklų akcentavo savivaldybės ar kito savininko paramą ir palaikymą. Daugiau informacijos apie apklausos rezultatus…

Dėkojame visiems, prisidedantiems prie skaitmeninių priemonių nuotoliniam mokymui(si) sąrašo pildymo. Kartu mes galime daugiau!

Skip to content