I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Paskirta Nacionalinės švietimo agentūros vadovė

2020-04-10

Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA) nuo balandžio 17 d. vadovaus Rūta Krasauskienė. Iki tol buvusi Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė vadovauti agentūrai švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skiriama penkerių metų kadencijai. Ji laimėjo konkursą į NŠA vadovo vietą, taip pat gauta teigiama Specialiųjų tyrimų tarnybos išvada dėl tinkamumo užimti pareigas.

„Sieksiu, kad agentūra taptų telkiančiu kompetencijų centru, diegiančiu inovatyvius švietimo politikos sprendimus, nukreiptus į švietimo kokybės gerinimą, gebančiu ne tik tirti ir analizuoti, bet ir prognozuoti pokyčius švietime, kurti ugdymo turinį ir sudaryti geriausias sąlygas mokymuisi kiekvienam asmeniui“, – sako R. Krasauskienė.

Rūta Krasauskienė, aktyvi Lietuvos švietimo bendruomenės narė, švietimo vadybos ekspertė, yra buvusi Lietuvos gimnazijų asociacijos ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė, nuo 2019 m. – Lietuvos švietimo tarybos pirmininko pavaduotoja.

Vilniaus Žemynos gimnazijoje ji dirba nuo 1999 m. R. Krasauskienė taip pat yra dirbusi Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijoje, chorinio dainavimo mokykloje „Liepaitės“, dėsčiusi Lietuvos edukologijos universiteto Kultūros ir meno edukologijos institute.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ji yra įgijusi choro dirigentės, chorinių disciplinų dėstytojos profesiją. Vadybinius, pedagoginius, užsienio kalbų gebėjimus toliau ji tobulino Lietuvoje ir užsienyje.

R. Krasauskienė apdovanota Seimo, Ministro Pirmininko, švietimo, mokslo ir sporto ministro padėkomis, 2019 m. įteiktas atminimo ženklas „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“.

Konkursas į Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigas įvyko kovo 19 d., į agentūros vadovo pareigas pretendavo du žmonės. Komisijos nariai savarankiškai vertino kiekvieno pretendento kompetencijas. Konkurso laimėtoju paskelbtas didžiausią konkursinį balą gavęs pretendentas.

Konkurso sąlygose pretendentams buvo keliamas ir reikalavimas pateikti vadovavimo įstaigai gaires: kokie turėtų būti Nacionalinės švietimo agentūros tikslai,  prioritetai, kaip vadovas turėtų vadovauti šiai įstaigai ir kt. Gairėse turėjo atsispindėti ir pretendento kompetencijos: strateginio švietimo įstaigos valdymo, vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui ir pan.

Nacionalinė švietimo agentūra įsteigta rugsėjį sujungus ministerijai pavaldžias įstaigas, kurių funkcijos dubliavosi: Ugdymo plėtotės centrą, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, Švietimo aprūpinimo centrą, Nacionalinį egzaminų centrą, Švietimo informacinių technologijų centrą ir Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą. Agentūros paskirtis – ugdymo turinio įgyvendinimo ir švietimo pagalbos organizavimo stebėsena, ugdymo turinio pokyčių vertinimas, brandos egzaminų, kitų mokinių pasiekimų organizavimas, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų organizavimas, pretendentų į švietimo įstaigų vadovus atranka, informacinė, konsultacinė pagalba, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų aprūpinimas ir kt.

Skip to content