I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Atnaujintas sąrašas „Skaitmeninės mokymo priemonės nuotoliniam mokymui(si)“

2020-04-15

Nacionalinės švietimo agentūros specialistai atnaujino rekomenduojamų „Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašą, kuriame pateikiamos įvairios mokymosi priemonės ir šaltiniai, suskirstyti pagal ugdymo sritis ir mokymo priemonių paskirtį. Sąrašas atnaujinamas 2 kartus per savaitę: trečiadienį ir penktadienį.  Naudotojų patogumui sąrašas yra pateikiamas ir leidinio formatu.

Kviečiame naudotis naujausia, 2020 m. balandžio 14 d., sąrašo versija, kuri viešinama Nacionalinės švietimo agentūros informaciniame nuotolinio mokymo(si) puslapyje: https://nsa.smm.lt/nuotolinis. Priemonių sąrašas pasiekiamas skiltyje „Skaitmeninės priemonės“.

Jeigu pastebite, kad sąraše nėra įtrauktos priemonės, kuri Jūsų manymu, būtų tinkama nuotoliniam mokymui, kviečiame priemones siūlyti pasirenkant skiltį „Dalinuosi“ ir joje užpildžius tinkamą pasirinkimo lauką: skaitmeninė mokymo priemonėmokymo aplinkametodinė medžiaga.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinės švietimo agentūros specialistai yra parengę rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašą, skirtą dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Sąraše įvairūs šaltiniai pateikti lietuvių, o taip pat Lietuvos tautinių mažumų mokykloms lenkų ir rusų kalbomis (sąrašas atsisiuntimui PDF formatu).

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą(si) rasite https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

Dėkojame visiems, prisidedantiems prie skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si) sąrašo pildymo. Kartu mes galime daugiau!

Skip to content