I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame dalyvauti projekto „Tęsk“ atrankoje pedagogus, norinčius 2020–2021 m. m. įgyti papildomų dalykinių kompetencijų ar pedagogo kvalifikaciją

2020-04-20

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ kartu su projekto partneriais nuo 2018 metų vykdo pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu.

Kviečiame atrankoje dalyvauti tuos pareiškėjus, kurie norėtų 2020–2021 m. m. įgyti:

Atranka į studijas vykdoma 2018–2020 m. Iš viso per trejus metus projekto „Tęsk“ lėšomis bus finansuojama 821 studijų vieta.

Rita Baškienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Ugdymo turinio departamento
Mokymo priemonių skyriaus metodininkė
Projekto ,,Tęsk“ 4.1.1 veiklos metodininkė
El. p. rita.baskiene@nsa.smm.lt

Skip to content