I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Organizuotas virtualus susitikimas su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais

2020-04-20

Šių metų balandžio 15 d. Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Psichologijos skyrius kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyriumi surengė virtualų susitikimą koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams ir šeimai visuotinio karantino metu klausimams aptarti.

Susitikime dalyvavo visų Lietuvos savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros specialistai, kitų ministerijai pavaldžių institucijų atstovai.

Susitikime dalyvavęs švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys pristatė, kokie pokyčiai šiuo metu yra vykdomi vyriausybiniame lygmenyje koreguojant minimalios ir vidutinės priežiūros bei vietos savivaldos įstatymus; aktualia situacijos apžvalga tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių veikloje pasidalino Rita Viktoravičienė (Vilkaviškio r.), Lina Augytė (Šiaulių m.), Dalia Vilkauskienė  (Utenos r.) ir Milda Jaraminaitė–Ūsienė (Klaipėdos r.). Galimybes karantino ir įprastinėmis sąlygomis teikti pagalbą sutrikusios raidos vaikams pristatė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistė Gintarė Šatė. Diskusijoje dalyvavęs Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokyklų veiklos skyriaus vedėjas Alvydas Puodžiukas kvietė savivaldybių atstovus bendrai spręsti socializacijos centruose ketinamų apgyvendinti vaikų karantinavimo problemas. Susitikimą apibendrino Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė, pabrėždama tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių svarbų vaidmenį šiuo įtemptu laikotarpiu savivaldybėse telkiant pagalbą ir paslaugas vaikams ir šeimoms, paskatino stiprinti savo, kaip lyderių pozicijas inicijuojant bei administruojant koordinuotai teikiamos pagalbos tinklus savo rajonuose.

Šis laikotarpis dar labiau išryškino kai kurių socialinių grupių problemas užtikrinant ugdymo bei socialines ir sveikatos paslaugas nuotoliniu būdu. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai pripažįsta, kad trūksta ir priemonių, ir žmogiškųjų resursų, kurių dalis negali atlikti savo pareigų dėl priklausymo rizikos grupėms Covid-19 akivaizdoje. Susitikimo metu ypač pabrėžta, kad elgesio sutrikimus turintys vaikai, ypač bėgantys iš namų, nesilaikantys karantino reikalavimų, kelia grėsmę ir sau, ir kitiems, ir dėl šios problemos skirtingų kompetencijos sričių specialistai turi konsoliduotis ir bendrai ieškoti būdų, kaip užtikrinti tokių vaikų priežiūrą, pagalbą jų tėvams ir globėjams, užtikrinti vaikų saugumą ir geriausius interesus atitinkančias sąlygas.

Susitikimą moderavo Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus socialinis pedagogas Rytis Šiautkulis ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Vaišnorienė.  Tai buvo pirmas susitikimas šiais metais su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais aptariant aktualijas. Šiais metais ir toliau planuojama rengti susitikimus ir metodines dienas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams.

Rytis Šiautkulis
Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Psichologijos skyriaus socialinis pedagogas
El. p. rytis.siautkulis@nsa.smm.lt

Skip to content