I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Prasideda neformaliojo vaikų švietimo teikėjų kokybės vertinimo mokymai

2020-04-23

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), vykdo veiklas, skirtas neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) kokybei tobulinti.

2020 m. balandžio 27 d. prasideda nuotoliniai 48 akademinių valandų (dvi dalys po 24 valandas) mokymai savivaldybių specialistams, atsakingiems už NVŠ kokybės teikėjų vertinimą. Mokymų metu dalyviai mokysis analizuoti NVŠ reglamentuojančius dokumentus, NVŠ teikėjų veiklos kokybės įsivertinimo ir kitus kontekstinius duomenis bei duomenis, reikalingus vertinimui pagrįsti, susipažins su duomenų rinkimo metodais ir šaltiniais, išmoks parengti focus grupių klausimynų projektus, išorinio vertinimo veiksmų planus, apibendrinti surinktus duomenis, informaciją, juos tinkamai pateikti suinteresuotiems asmenims, talkinti NVŠ teikėjams, tobulinant NVŠ kokybę.

Jolita Abraškevičienė
Nacionalinės švietimo agentūros
projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001)
veiklos Nr. 1.1 metodininkė
El. p. jolita.abraskeviciene@nsa.smm.lt

Skip to content