I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Paskelbti brandos darbų rezultatai

2020-06-08

Mokiniai, kurie 2018–2019 ir 2019–2020 mokslo metais rengė brandos darbus, 2020 m. gegužės 29 d. gavo galutinius įvertinimus.

2019 m. sausio mėnesį brandos darbą gimnazijos III klasėje pradėjo rengti 223 mokiniai, o 2019 m. rugsėjo mėnesį gimnazijos IV klasėje – 53 mokiniai. Daugiausia mokinių pasirinko rengti biologijos, istorijos, chemijos ir informacinių technologijų brandos darbus. Iš jų 122 mokiniai (44,2 proc.) iš 30 Lietuvos savivaldybių įgyvendino visas tris privalomas brandos darbo dalis – atliko tyrimą arba kūrė produktą, parengė aprašą ir iki 2020 m. gegužės 18 d. pristatė savo darbą vertinimo komisijoms. Mokinius ir jų brandos darbų vadovus Nacionalinė švietimo agentūra konsultavo dėl temos, tikslo, uždavinių formulavimo ir aprašo rengimo. Mokyklose mokiniai pristatė tarpinius brandos darbo rezultatus, kurie buvo įvertinti. Aprašai buvo tikrinti elektronine sutapimų atpažinimo sistema.

Siekiant vertinimo kokybės, Nacionalinės švietimo agentūros direktorės Rūtos Krasauskienės įsakymu buvo sudaryta vertinimo komisija, kuri visus brandos darbų aprašus pervertino ir savivaldybių administracijoms pateikė ataskaitas.

Iš 122 brandos darbą pristačiusių mokinių 117 gavo 9–10 balų įvertinimus. Šie mokiniai, stodami į Lietuvos aukštąsias mokyklas, pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašą už pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnį kaip 9 balų įvertinimą papildomai gaus 0,25 balo.

Skip to content