I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Keičiasi pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų arba jam prilyginto vertinimo bei konkursų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti vykdymo tvarka

2020-06-29

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-727 pakeistos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo kai kurios nuostatos bei šio aprašo priedas išdėstytas nauja redakcija. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

Atkreipiame dėmesį, jog jei prašymas įvertinti kompetencijas ar atlikti prilygintą kompetencijų vertinimą yra pateiktas iki šio įsakymo įsigaliojimo datos arba asmuo yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti, kuris yra paskelbtas iki 2020 m. liepos 1 d., kompetencijų arba jam prilygintas vertinimas vykdomas pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas.

Nauja įsakymo V-1194 suvestinė redakcija nuo 2020-07-01:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE75CCBEC71F/VXEDaVpldy

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-719 taip pat keičiamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. Iki šio įsakymo įsigaliojimo paskelbti konkursai valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti vykdomi iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

Nauja įsakymo V-1193 suvestinė redakcija nuo 2020-07-01:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D1079D93ABC7/NUzGAMPzhJ

Snieguolė Dinapienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Vertinimo skyriaus metodininkė
El. p. Snieguole.Dinapiene@nsa.smm.lt

Skip to content