I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys vyks liepos 1 dieną

2020-06-29

Liepos 1 d. vyks užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Laikyti anglų kalbos egzaminą pasirinko 18 573 kandidatai. Pagal 2014 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-390 „Dėl užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programos patvirtinimo“ patvirtintą programą užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą sudaro 4 dalys. Birželio 22, 23 ir 25 d. kandidatai laikė užsienio kalbos (anglų) egzamino kalbėjimo dalį.

2020 m. užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino užduotis parengta pagal vienodą užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų užduočių techninę specifikaciją. Šioje specifikacijoje apibrėžta, kiek kiekvienoje egzamino užduoties dalyje bus atvirojo ir uždarojo tipo užduočių, kiek už kiekvieną užduotį bus galima gauti taškų, kokius mokinių gebėjimus tikrina konkrečios užduotys. Už visą egzamino užduotį kandidatai gali surinkti 100 taškų. Už kiekvieną egzamino dalį (kalbėjimą, klausymą, skaitymą, rašymą) kandidatai gali surinkti po 25 proc. viso egzamino taškų. Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino išlaikymo riba – 16 proc. užduoties taškų.

Siūlome su užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo, rašymo dalių vykdymo reikalavimais, parengtais pagal 2019–2020 mokslo metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, susipažinti iš anksto.

Atkreipiame dėmesį, kad kandidatai, atlikdami užduotis turi rašyti tik juodos spalvos tušinukais. Pabrėžiame, kad kandidatai egzamino atsakymų lape neturi įrašyti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių. Tai reiškia, kad kandidatas negali pasirašyti savo vardu ar pavarde po atlikta rašymo dalies užduotimi. Kandidatai turi atidžiai perskaityti rašymo dalies pirmos užduoties instrukciją, kurioje tai dar kartą primenama.

Vykdymo reikalavimus dalyko brandos egzamino vykdymo dieną, prasidedant egzaminui, kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatai bus skelbiami nurodant gautą bendrą kandidato taškų sumą už visas keturias (kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašymo) dalis ir balus.

Skip to content