I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų atitikties raiškos lygiams nustatymas

2020-07-01

Pasikeitus Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašui (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-727 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“), pretendentai, turintys  nuo 2018 m. vasario 6 d. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) išduotas pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo / prilyginto vertinimo ataskaitas, kuriose nėra nurodytų įvertintų kompetencijų balų, gali pateikti Agentūrai prašymą išduoti pažymą dėl nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, nurodant balų sumą.

Jei pretendentas dalyvavo kompetencijų vertinime ar jam prilygintame vertinime daugiau nei vieną kartą, pažyma išduodama įvertinus vėliausiai išduotą pretendento kompetencijų vertinimo ar prilyginto vertinimo ataskaitą.

Prašymo pavyzdinę formą galite rasti čia.

Dėl pažymų išdavimo kreiptis el. p.: Snieguole.Dinapiene@nsa.smm.lt

Daugiau informacijos

Snieguolė Dinapienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Vertinimo skyriaus metodininkė
El. p. Snieguole.Dinapiene@nsa.smm.lt

Skip to content