I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pratęsiama atranka dalyvauti lektorių mokymų programoje

2020-07-29

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia teikti paraiškas ir dalyvauti lektorių mokymo programoje.

Mokymų tikslinė grupė – IKT koordinatoriai, mokyklų vadovai ar pavaduotojai, mokytojai, kurie koordinuoja veiklas, susijusias su skaitmeninėmis technologijomis.

Mokymų programa skirta parengti  mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą mokykloje, kompetencijų tobulinimo mokymų lektorius.

Mokymų programą baigę lektoriai padės tobulinti skaitmenines kompetencijas mokyklų vadovams, IKT koordinatoriams ir mokytojams, konsultuos, kaip organizuoti mokyklos skaitmeninės kompetencijos įsivertinimą su SELFIE priemone, interpretuoti gautus duomenis, kaip naudotis skaitmeniniais ištekliais, integruoti skaitmeninį turinį, veiksmingai mokytis skaitmeniniame amžiuje, sėkmingai įgyvendinti komunikacijos strategiją, skaitmeninę infrastruktūrą.

Reikalavimai ketinantiems dalyvauti mokymuose:

  • Paraiškas gali teikti dirbantys asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne trumpesnę kaip 3 m. darbo patirtį diegiant IKT mokykloje;
  • Pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti mokymuose su galimybe įsidarbinti projekte 0,5 etato (preliminariai nuo 2020 m. lapkričio iki 2021 m. birželio) ir paraiškoje aiškiai suformuluoti dalyvavimo mokymuose motyvus;
  • Pareiškėjas turi būti suderinęs dalyvavimo mokymuose klausimą su savo švietimo įstaigos vadovu;
  • Pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti visose pasirinktos programos mokymų dalyse;
  • Pareiškėjo konsultacinio ir (ar) ekspertinio darbo patirtis vertinama kaip privalumas.

Atranką į mokymus vykdo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). Atrinkti dalyviai bus informuojami per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Neatrinkti dalyviai nebus informuojami.

Numatoma mokymų programos trukmė – 80 ak. val. Programos vykdymas planuojamas nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio nuotoliniu būdu. Apie konkretų mokymų laiką informuosime atrinktus dalyvius.

Paraiška dalyvauti mokymuose:

Paraiškas prašome pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 5 d. imtinai čia. Kartu su paraiška prašome pateikti ir savo gyvenimo aprašymą (CV). Gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu: ikt.koordinatoriai@gmail.com

Kilus klausimų galite kreiptis el. paštu laura.stankeviciene@nsa.smm.lt.

Skip to content