I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Iki metų pabaigos bus parengti atnaujintų bendrųjų programų projektai

2020-08-03

Artėjant vasaros pabaigai – bendrųjų programų (BP) 1-10 kl. atnaujinimo darbai nesustoja. Nuo gegužės mėnesio 98 programų atnaujintojais tapę mokytojai bei mokslininkai, bendradarbiaudami su kolegomis, užsienio ekspertais, įvairiomis institucijomis ir socialiniais partneriais, pradeda pristatyti pirmuosius rezultatus.

Nuo šių metų kovo mėnesio konsultacijos vyksta su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) socialiniais partneriais: šalies savivaldybėmis, jų švietimo centrais ir skyriais, dalykų mokytojų asociacijomis. Jau įvyko 26 tokio tipo susitikimai, kurių metu aptartas procesas ir atnaujinto turinio diegimas.

„Prie ugdymo turinio atnaujinimo prisideda ir įvairių sričių valstybinės institucijos. Pavyzdžiui, birželio mėnesį vyko Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos organizuojamos paskaitos, skirtos supažindinti ugdymo turinio atnaujintojus su žmogaus teisių bei socialinės nelygybės aktualijomis ir aptarti, kaip tai gali atsispindėti bendrosiose programose“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Liepos mėnesį NŠA organizavo atskirų ugdymo sričių atnaujintojų susitikimus su mokytojų asociacijų atstovais ir savivaldybių mokytojų metodinių būrelių pirmininkais, kurių metu buvo pristatyti ugdymo sričių tikslai, uždaviniai, pasiekimų sritys, pasiekimai bei mokymosi turinio planai.

Atnaujindama bendrąsias programas, Lietuva pasirinko šešias kompetencijas – pažinimo, kultūrinę, komunikavimo, kūrybiškumo, pilietinę, socialinę-emocinę ir sveikos gyvensenos.

Bendrųjų programų atnaujintojus birželio pirmomis dienomis nuotolinių susitikimų metu kompetencijų ugdymo mokomuoju dalyku klausimais konsultavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertas Dr. Phil Lambert. Sidnėjaus universiteto profesorius, bendradarbiaujantis su Nacionaline švietimo agentūra bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, pasidalino patirtimi ir patarimais, kitų šalių praktika.

BP projektus numatoma parengti spalio mėnesį, o atnaujintos BP mokyklose bus pradėtos įgyvendinti 2022–2023 mokslo metais. Kompetencijų raidos aprašų rengėjai birželio mėnesį jau pateikė pirmąsias šešių kompetencijų bei Vaiko raidos aprašų versijas.

Vidurinio ugdymo bendrąsias programas planuojama pradėti atnaujinti gruodžio mėnesį.
Visą naujausią informaciją apie Bendrųjų programų atnaujinimą sekite tinklalapyje Mokykla2030.lt.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.

Daugiau informacijos

Nacionalinė švietimo agentūra
el. paštas: ziniasklaidai@nsa.smm.lt

Skip to content