I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Inovacijos ugdymo procese: įvairovės ir išbandymo retrospektyva

2020-08-12

Nacionalinė švietimo agentūra,  tęsdama mokytojų kompetencijų tobulinimą, 20192020 metais plėtojo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) veiklas. Inovacijų išbandymas vykdytas  septyniose ugdymo srityse:  kalbų, matematikos ir IT, gamtos mokslų ir kūno kultūros, socialinio ir dorinio ugdymo,  menų ir technologijų, pradinio ugdymo,  specialiojo ugdymo.

Skirtingas edukacines inovacijas išbandyti įsipareigojo 121 pedagogas. Mokytojai, išbandydami inovacijas, fiksavo veiklas, apmąstė jas ir dalinosi įžvalgomis baigiamuosiuose vaizdo  susitikimuose. Inovacijų išbandymas skirtingose ugdymo srityse įkeltas MOKYTOJO TV puslapyje https://mokytojotv.emokykla.lt. Inovacijų išbandymo ugdymo procese refleksijas atrasite vaizdo susitikimų mediatekoje pagal inovacijų pritaikymo sritį:

 

Daugiau informacijos apie inovacijų išbandymą ugdymo procese – Švietimo naujienose „Inovacijos ugdymo procese: įvairovės ir išbandymo retrospektyva” 

 

Dr. Dalia Survutaitė

Nacionalinės švietimo agentūros

Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metodininkė

Vytauto Didžiojo universiteto profesorė

Skip to content