I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Nacionalinė švietimo agentūra pateikė darbo grupės išvadas

2020-08-19

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė pateikė išvadas dėl galimo duomenų nutekinimo ir galimų saugumo spragų Microsoft sistemoje naudojant emokykla.lt domeną. Be to, nagrinėti UAB „Karalienės Mortos mokyklos“ informacinių technologijų administratoriaus veiksmai vykdant Microsoft administratoriaus funkcijas dėl galimo suteiktų įgaliojimų viršijimo.

Komisija savo išvadose konstatavo, jog Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra ir Microsoft (MS) Lietuvoje atstovaujantys ūkio subjektai, siekdami sudaryti kuo palankesnes sąlygas mokyklų mokytojams ir mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, nemokamai pasiūlė MS Office 365 licencijas. Pasiūlymo ir licencijų dalinimo informacija ir sąlygos buvo pateiktos viešai, detalizuojamos mokymų ir (ar) instruktažų metu visiems pageidaujantiems.

„Išnagrinėjusi detalias išvadas ir paaiškinimus, susitikus su programinės įrangos tiekėjais, matau, kad visi galėjo padaryti daugiau, jog panaši situacija nebūtų įvykusi. Tačiau nestandartinė karantino padėtis, žmogiškųjų resursų ir tam tikrų kompetencijų trūkumas galėjo lemti, kad nebuvo numatytos visos galimos grėsmės ir galimas piktnaudžiavimas suteiktomis teisėmis“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

NŠA vadovės teigimu, iš pateiktų darbo grupės išvadų akivaizdu, jog tiek mokyklos administratorius viršijo įgaliojimus, tiek NŠA atsakingi darbuotojai žinojo, kad  kitų mokyklų paskyras gali matyti  mokyklų įgalioti administratoriai. Tokia galimybė buvo palikta, kad lengviau būtų administruoti licencijų dalijimą tais atvejais, kai mokytojas dirba keliose mokyklose, mokinys mokosi keliose mokyklose. Tačiau nebuvo numatyta kaip užkardyti galimą administratorių įgaliojimų viršijimą.

Atsižvelgus į tai, kad informacija apie sukurtas licencijas mokiniams ir mokytojams buvo skelbiama viešai, o įvardytos mokyklos IT specialistas aktyviai dalyvavo mokymuose dėl licencijų dalijimo ir diegimo mokyklose prieš mokyklai pateikiant prašymą NŠA suteikti MS administratoriaus teises bei susirašinėjo su NŠA IT pagalba. Galima teigti, jog mokykla žinodama arba turėdama ir galėdama žinoti visas licencijų suteikimo sąlygas, procedūras, pateikdama prašymą patvirtino, kad apsisprendė priimti siūlymą ir įsitraukė į licencijų dalijimo procesą, bei šiuo veiksmu mokykla prisiėmė atsakomybę ir už jos darbuotojų veiksmus MS sistemoje.

Atsižvelgus į tai, kad licencijų dalijimas, reglamentavimas ir naudojimas vyko tuo pačiu metu kai per pandemiją reikėjo skubiai užtikrinti mokyklose nuotolinį mokymą, nebuvo iš karto numatyta galima rizika, kad gali atsirasti netinkamai savo įgaliojimus vykdančių mokyklų administratorių, nebuvo iš anksto apribota jų galimybė matyti kitų mokyklų naudotojus ir jų prisijungimo duomenis.

Darbo grupė nenustatė, kad šiuo metu Microsoft sistemoje naudojant emokykla.lt domeną yra duomenų saugos spragų. Tačiau išvadas gavusi NŠA direktorė, ketina imtis papildomų saugumo užtikrinimo priemonių.

„Ši situacija atskleidė, jog turime stiprinti savo informacinių technologijų komandą bei asmens duomenų apsaugos sritį, kuriai iki šiol nebuvo skiriamas reikiamas dėmesys. Šias sritis stiprinsime artimiausiu metu. Be to, turime apsispręsti dėl nuotolinio mokymo platformų ir kitų privačių platformų bei jose naudojamų asmens duomenų. Klausimas ar tai neturėtų būti valstybės prioritetas“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Artimiausiu metu ketinama susitikti su visomis suinteresuotomis šalimis ir aptarti bendradarbiavimo būdus, siekiant užtikrinti, kad panašios situacijos teikiant ir siūlant nuotolinio mokymo situacijas nepasikartotų. Bus ieškoma būdų kaip aiškiau ir geriau reglamentuoti mokyklų administratorių įgaliojimus ir jų atsakomybę už darbą su asmens duomenimis.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.

Daugiau informacijos

Nacionalinė švietimo agentūra
El. paštas: ziniasklaidai@nsa.smm.lt

Skip to content