I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Naujiems mokslo metams – nuotolinio mokymo vadovas

2020-08-20

Rugpjūčio 20 d. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) mokiniams, mokytojams ir mokyklų vadovams pristatė nuotolinio mokymo vadovą. Vadovas parengtas po išsamių konsultacijų su mokytojais, mokyklų vadovais ir socialiniais partneriais.

Ruošiantis pradėti naujus mokslo metus 2020 m. rudenį, Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija pavedė NŠA parengti metodinę priemonę – Nuotolinio mokymo(si) /ugdymo(si) vadovą. Šia priemone siekta apibendrinti įvairias rekomendacijas ir metodinius siūlymus, kad mokyklos būtų pasirengusios galimiems naujiems COVID-19 protrūkiams, taip pat galėtų ateityje tinkamai diegti ir taikyti mišrųjį mokymą, naujus mokymo metodus.

„Akivaizdu, jog nuotolinis mokymas ne tik artėjančiais mokslo metais gali būti neišvengiamas, tačiau ir ateityje bus naudojamas mišriam mokymo procesui organizuoti. Todėl norime, jog mokymo procesas vyktų pagal kiek įmanoma unifikuotą sistemą. Labai skatiname švietimo bendruomenę susipažinti su vadovu ir pateikti grįžtamąjį ryšį. Dokumentas gali būti ir bus koreguojamas pagal atskirus vertingus siūlymus“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Rengiant dokumentą prisidėjo Mokyklų vadovų asociacijos atstovas Tomas Jankūnas (Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius), LieDM konsorciumo narės dr. Gražina Droessiger (VGTU) ir Aušra Urbaitytė (KTU), LieDM asociacijos narės dr. Justina Naujokaitienė (Kauno „Saulės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui), prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė (VDU), dr. Estela Daukšienė (VDU), Infobalt asociacijos atstovas dr. Saulius Preidys (VU), Pedagogų asociacijos atstovas Rytas Šalna (Lietuvos pedagogų asociacijos vadovų tarybos atstovas).

Su vadovu galite susipažinti ir atsisiųsti iš Švietimo portalo svetainės skirtos nuotoliniam mokymui https://www.emokykla.lt/nuotolinis/metodine-medziaga/nuotolinio-ugdymo-vadovas.  Šioje svetainėje taip pat bus talpinamos ir tikslinamos Vadovo versijos.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.

Daugiau informacijos

Nacionalinė švietimo agentūra

el. paštas: ziniasklaidai@nsa.smm.lt

Skip to content