I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Įvyko renginiai mokyklų vadovams apie pasirengimą 2020–2021 mokslo metams

2020-08-26

2020 m. rugpjūčio 19–21 dienomis vyko trys Nacionalinės švietimo agentūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuoti renginiai „Kaip pasitinkame 2020–2021 mokslo metus?“ mokyklų vadovams – direktoriams ir direktorių pavaduotojams ugdymui.

Vaizdo konferencijų tikslas – aptarti 2020–2021 mokslo metų ugdymo organizavimo iššūkius ir galimus jų sprendimo būdus.

Renginiuose pristatytos rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas. Bendrasis ugdymas“; ugdymo proceso organizavimo pokyčiai 2020–2021 mokslo metais, atliepiant kylančius iššūkius; mokyklų 2019 m. veiklos įsivertinimo ir pažangos duomenų rezultatai ir jų panaudojimas mokyklų praktikoje planuojant bei organizuojant ugdymo procesą; pasidalinta šešių ugdymo įstaigų sėkminga patirtimi ir iššūkiais, susijusiais su pasirengimu organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu bei jo įgyvendinimą.

Vaizdo konferencijose dalyvavo apie 900 mokyklų vadovų.

Vaizdo konferencijų medžiaga (įrašai, lektorių pranešimų skaidrės).

 

Albina Vilimienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus vedėja
Tel. 8 658 18 121
El. p. albina.vilimiene@nsa.smm.lt

Skip to content