I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokyklų vadovams – nuotoliniai seminarai

2020-08-28

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), artėjant naujiems mokslo metams, mokyklų vadovams organizavo nuotolinius mokymus „Kaip pasitinkame 2020–2021 mokslo metus?“. Mokymai buvo skirti mokyklų direktoriams ir direktorių pavaduotojams ugdymui, jų metu aptarti 2020–2021 mokslo metų ugdymo organizavimo iššūkiai ir galimi jų sprendimo būdai.

Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkės Laima Gudaitė, Edita Gailiūtė, Monika Bilotienė pristatė mokyklų 2019 m. veiklos įsivertinimo ir pažangos duomenų rezultatus ir jų panaudojimą mokyklų praktikoje planuojant bei organizuojant ugdymo procesą, atsižvelgiant į bendrąsias veiklos kokybės ir tobulinimo tendencijas.

Ugdymo turinio departamento direktorius Vaino Brazdeikis ir Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus vedėja Albina Vilimienė pristatė metodines rekomendacijas „Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas. Bendrasis ugdymas“. Pateikta informacija apie ugdymo organizavimą, mokymą(si), vertinimą, taikant nuotolinį mokymą, pedagogui reikalingas skaitmenines kompetencijas, nuotolinio ugdymo kokybės užtikrinimą, įtraukųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, emocinę ir psichologinę gerovę, bendravimo ir bendradarbiavimo formas, nuotolinio ugdymo ypatumus skirtingose pakopose.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus patarėja Audronė Šuminienė pristatė ugdymo proceso organizavimo pokyčius 2020–2021 mokslo metais.

Seminaro metu gerąja patirtimi dalinosi Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktorius Laisvūnas Vaičiūnas ir skaitmeninių technologijų administratorius / IKT koordinatorius Egidijus Dailidonis, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius Rytis Komičius, Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Saulius, Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Valutis, Alytaus Dzūkijos mokyklos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Savukynienė bei Lietuvos  vaikų ir jaunimo  centro Sveikatingumo skyriaus vedėja Vaida Mockevičienė.

Seminarų metu nepamiršti ir iššūkiai, su kuriais susidūrė bendruomenė ir kaip šie iššūkiai buvo sprendžiami. Iš viso seminaruose užsiregistravo 1207 dalyviai, o prisijungė beveik 900. Panašius seminarus planuojama rengti ir mokslo metų eigoje.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.

 

Daugiau informacijos

Nacionalinė švietimo agentūra

el. paštas: ziniasklaidai@nsa.smm.lt

Skip to content