I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Atnaujinta nuotoliniam mokymui skirta svetainė

2020-08-31

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) atnaujino nuotoliniam mokymui skirtą švietimo portalo svetainę www.emokykla.lt/nuotolinis. Svetainėje mokiniai, jų tėvai, mokytojai ir mokyklų vadovai gali rasti nuotoliniam mokymui reikalingą medžiagą, sukauptą nuotolinio mokymo metu ir papildytą nauju turiniu.

Svetainėje skelbiamos naujienos apie nuotolinio mokymo aktualijas ir iššūkius, renginių kalendorius ir renginių medžiaga, informacija apie apklausas ir tyrimus nuotolinio mokymo klausimais, nuotolinio mokymo procesą reglamentuojantys teisės aktai.

„Dažnai sulaukiame klausimo, kodėl nėra vieno skaitmeninio mokymosi turinio ir mokykloms bei mokytojams reikia patiems pasirinkti. Skaitmenines mokymo priemones kuria tiek nacionalinės švietimo institucijos, tiek privatūs leidėjai. Lietuvos mokykloms yra prieinamos tiek nacionalinės, tiek tarptautinės rinkos mokymosi priemonės. Nėra centralizuotos valstybinės mokymosi turinio medžiagos, kaip nėra ir vieno vienintelio unifikuoto vadovėlių komplekto – mokytojai juos gali rinktis iš aprobuotų vadovėlių sąrašo“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Lietuvoje jau daugiau kaip penkerius metus bendrojo ugdymo mokyklose yra naudojamos skaitmeninės mokymo priemonės – mokymui ir vertinimui. Tačiau Švietimo, mokslo ir sporto ministerija negali nurodyti mokyklai, kokias mokymo priemones turi naudoti. Mokyklų apsirūpinimas mokymo priemonėmis yra decentralizuotas ir juo turi rūpintis mokyklų vadovai bei savivaldybės, kurios yra mokyklų steigėjos.

„Mums svarbu mokymo procese užtikrinti mokymosi metodų ir priemonių įvairovę. Noriu pabrėžti, jog nuotolinis mokymas nėra priežastis visiškai atsisakyti tradicinių mokymosi priemonių, pavyzdžiui, vadovėlių. O mokytojo vaidmens ugdymo procese negali pakeisti jokios skaitmeninės priemonės. Pagal Švietimo įstatymą mokytojas gali siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas. Todėl negalime apriboti šios teisės unifikuoto skaitmeninio mokymo turinio pateikimu“, – pasakoja R. Krasauskienė.

Šiuo metu mokytojams ir mokiniams yra prieinama Nacionalinės švietimo agentūros susisteminta informacija apie parengtas ir naudojamas skaitmenines mokymo priemones (https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones). Mokymui nuotoliniu būdu organizuoti svetainėje pateikiamas „Nuotolinio ugdymo vadovas“ ir metodinė medžiaga.

„Privačių leidėjų parengtos skaitmeninės mokymo priemonės kainuoja, todėl nuspręsta, kad pasinaudojant Ateities ekonomikos DNR plano lėšomis kiekvieno mokinio poreikiams, aprūpinant skaitmeniniu turiniu arba kompiuterine įranga, mokykla galės skirti papildomai 40 eurų. Iš jų informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti gali būti skiriama ne daugiau kaip 30 procentų lėšų. Mokykla, atsižvelgdama į skirtingų mokomųjų dalykų specifiką, mokinių amžiaus tarpsnį, mokymosi tikslus, galės priimti sprendimą, kokių ir kiek skaitmeninių mokymosi priemonių jiems reikia“, – teigia R. Krasauskienė.

 

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.

Daugiau informacijos

Nacionalinė švietimo agentūra

el. paštas: ziniasklaidai@nsa.smm.lt

Skip to content