I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Naujai paskirtų švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

2020-09-02

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamentas, realizuodamas siekinį rengti ir (ar) vykdyti priemones, skirtas švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtrai ir švietimo įstaigų darbuotojų kompetencijų tobulinimui, vykdo švietimo įstaigų vadovų rezervo mokymus. Vykdoma neformaliojo suaugusiųjų švietimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Vadybinio darbo pagrindai: įvadiniai mokymai naujai paskirtiems vadovams“ (Programos kodas 213001629), įregistruota kaip prilyginta akredituotai, ir organizuojami vadovų mokymai.

Kvalifikaciją tobulinti kviečiame naujai paskirtus švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus.

Programos ir mokymų tikslas: sudaryti sąlygas naujai paskirtiems vadovavimo švietimo įstaigai patirties neturintiems vadovams įgyti kompetencijas, būtinas efektyviam vadovavimui ir švietimo įstaigos valdymui.
Programos apimtis – 60 akad. val.
Programa organizuojama sesijomis:
• teoriniai ir praktiniai mokymai nuotoliniu būdu (4 dienos po 4 akad. val. – iš viso 16 akad. val.);
• II sesija – du mokomieji vizitai mentoriaus vadovaujamoje mokykloje (2 dienos po 6 akad. val. – iš viso 12 akad. val.);
• III sesija – besimokančiųjų vykdyto Pokyčio projekto pristatymai, mokymo programos įgyvendinimo refleksija (2 dienos po 4 akad. val. – iš viso 8 akad. val.): nuotoliniu būdu 1 diena – 4 akad. val., auditoriniu būdu 1 diena – 4 akad. val.).
Tarp sesijų ne mažiau kaip 2 savaitės turi būti skiriamos individualiam mokymuisi ir konsultavimuisi.

Mokymo dalyvių skaičius ribotas – 25-ių mokymo dalyvių grupė.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vyks 2020 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais.

Programos įgyvendinimas grindžiamas šiais principais: pozityvia mokymų retorika, pirmenybės teikimu inovatyvioms, įtraukiančioms, patyriminėms mokymų formoms, nuolatiniu vykstančių procesų ir kylančių klausimų aptarimu, vadovavimusi „čia ir dabar“ principu, dalyvių refleksijos skatinimu.

Naujai paskirtus švietimo įstaigų vadovus kviečiame dalyvauti registracijoje užpildant REGISTRACIJOS ANKETĄ iki 2020 m. rugsėjo 7 d. 17.00 val.

Atsakingas asmuo – dr. Dalia Survutaitė,
Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkė
Kilus klausimams, pasiūlymams prašome rašyti el. pašto adresu dalia.survutaite@nsa.smm.lt

Skip to content