I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pretenduojančių eiti švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigas kvalifikacijos tobulinimo mokymai

2020-09-02

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamentas, realizuodamas siekinį rengti ir (ar) vykdyti priemones, skirtas švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtrai ir švietimo įstaigų darbuotojų kompetencijų tobulinimui, vykdo švietimo įstaigų vadovų rezervo mokymus. Vykdoma neformaliojo suaugusiųjų švietimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Pedagogų vadybinių kompetencijų tobulinimas“ (ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais)“ (Programos kodas 213001069), įregistruota kaip prilyginta akredituotai, ir organizuojami būsimų vadovų mokymai.

Kvalifikaciją tobulinti kviečiame švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) darbuotojus (turinčius pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį; turinčius magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį nei dvejų metų pedagoginio darbo stažą; ne mažesnę nei trejų metų profesinės veiklos patirtį), ketinančius tapti švietimo įstaigų vadovais.

Programos ir mokymų tikslas: įgyvendinus mokymų programą, dalyviai patobulins turimas ir įgis naujų kompetencijų, stiprinančių vadybinius gebėjimus, ryškinančių lyderystės galias.
Programos apimtis – 45 akad. val.
Programa organizuojama sesijomis:
• I sesija – teoriniai ir praktiniai mokymai nuotoliniu būdu (4 dienos po 4 akad. val. – iš viso 16 akad. val.);
• II sesija – vienas mokomasis vizitas mentoriaus vadovaujamoje mokykloje (1 diena – 8 akad. val.).
• III sesija – besimokančiųjų vykdyto Pokyčio projekto pristatymai ir mokymo programos įgyvendinimo refleksija auditoriniu būdu (1 diena – 4 akad. val. nuotoliniu būdu, 2 diena – 4 akad. val. auditorijoje.)

Tarp sesijų ne mažiau kaip 2 savaitės turi būti skiriamos individualiam mokymuisi ir konsultavimuisi.

Mokymo dalyvių skaičius ribotas – 50-ies mokymo dalyvių grupė.
Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vyks 2020 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais.

Programos įgyvendinimas grindžiamas šiais principais: pozityvia mokymų retorika, pirmenybės teikimu inovatyvioms, įtraukiančioms, patyriminėms mokymų formoms, nuolatiniu vykstančių procesų ir kylančių klausimų aptarimu, vadovavimusi „čia ir dabar“ principu, dalyvių refleksijos skatinimu.

Švietimo įstaigų darbuotojus, pretenduojančius tapti vadovais, kviečiame dalyvauti registracijoje užpildant REGISTRACIJOS ANKETĄ iki 2020 m. rugsėjo 7 d. 17.00 val.

Atsakingas asmuo – dr. Dalia Survutaitė,
Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkė
Kilus klausimams, pasiūlymams prašome rašyti el. pašto adresu dalia.survutaite@nsa.smm.lt

 

 

Skip to content