I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kiekviena mokykla gali nemokamai turėti savo virtualiąją mokymosi aplinką

2020-09-08

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) rugpjūčio pabaigoje organizavo seminarus mokyklų vadovams, IKT koordinatoriams, mokytojams dėl virtualių mokymo aplinkų naudojimo. Mokyklų bendruomenės buvo supažindintos su siūlomomis nemokamomis platformomis, kurias siūlo verslo organizacijos, universitetai.

Mokymai surengti pristatant Moodle, Google, Microsoft siūlomas virtualias aplinkas mokykloms. Seminarus vedė verslo organizacijų, Kauno technologijos universiteto (Moodle atveju) atstovai. Visa vaizdo medžiaga ir skaidrės prieinamos Švietimo portalo nuotolinio mokymo svetainėje:

Seminarai atskleidė galimybes naudoti aplinkas ne tik nuotolinio darbo metu, bet ir kasdieninėje veikloje. Jos gali palengvinti mokytojo ir mokinių darbo organizavimą ir komunikaciją. Apie virtualiąsias aplinkas daugiau informacijos pateikiama ir nuotolinio mokymo svetainėje https://www.emokykla.lt/nuotolinis/aplinkos-ir-irankiai, taip pat ir NŠA parengtame Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovo 1.4, 1.5 skyriuose https://www.emokykla.lt/upload/nuotolinis/Nuotolinio%20mokymo%20Vadovas_3.pdf.

Mokyklos, norėdamos turėti Moodle aplinką, informaciją gali surasti svetainėje  https://vma.lm.lt/. Taip pat galima šią paslaugą gauti ir Vytauto Didžiojo universitete, daugiau informacijos https://svietimas.vdu.lt/vdu-siulo-pagalba-mokykloms-vykdant-ugdymo-procesa-nuotoliniu-budu/.

Google siūlomą aplinką galima naudoti centralizuotai NŠA tvarkomame domene  bendrasisugdymas.lt, atsiunčiant skanuotą mokyklos vadovo prašymą el. paštu  pagalba@nsa.smm.lt, daugiau informacijos pateikiama www.bendrasisugdymas.lt. Be to, Google aplinkos paskyrą mokyklos domenui galima gauti kreipiantis tiesiogiai į Google, daugiau informacijos https://teachfromanywhere.google/intl/lt/.

Microsoft siūlomą aplinką galima naudoti centralizuotai NŠA tvarkomame domene emokykla.lt, daugiau informacijos https://grupes.emokykla.lt/grupes/-microsoft-365-a3-licencijos/pradzia. Taip pat Microsoft aplinkos paskyrą mokyklos domenui galima gauti kreipiantis tiesiogiai į Microsoft, daugiau informacijos https://www.microsoft.com/lt-lt/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab:primaryr1.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.

Skip to content