I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame teikti paraiškas į duomenų apdorojimo ir analizės specialistų mokymo programą

2020-09-16

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), kviečia teikti paraiškas į duomenų apdorojimo ir analizės specialistų mokymo programą.

Mokymų tikslinė grupė – Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojai, analizuojantys ir apdorojantys duomenis, atliekantys švietimo tyrimus, ar kiti Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojai, kuriuos domina duomenų apdorojimas ir analizė.

Duomenų apdorojimo ir analizės specialistų mokymų programa skiriama duomenų apdorojimo ir analizės specialistų analitinių pajėgumų stiprinimui, kompetencijų, gebėjimų taikyti šiuolaikinius analizės ir prognozavimo metodus, technologijas ir analitikos programines priemones tobulinimui. Mokymų dalyviai gilins mokyklų įsivertinimo ir išorinio vertinimo kiekybinių ir kokybinių duomenų analizės, interpretavimo, vertinimo, priežastinių ryšių radimo, hipotezių kėlimo, prognostinius, išvadų darymo ir problemų formulavimo gebėjimus, nagrinės ir pritaikys kokybinių duomenų kodavimo ir analizės metodus, analitinių tekstų rašymo gebėjimus, naudodamiesi kokybiniais ir kiekybiniais duomenimis.

Reikalavimai ketinantiems dalyvauti mokymuose:
• Pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti mokymuose ir paraiškoje aiškiai suformuluoti dalyvavimo mokymuose motyvus;
• Pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti visose pasirinktos programos mokymų dalyse.

Atranką į mokymus vykdo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). Atrinkti dalyviai bus informuojami per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Neatrinkti dalyviai nebus informuojami.
Atrinktų dalyvių kelionės į mokymų vietovę ir iš jos, maitinimo ir nakvynės išlaidos mokymų metu apmokamos Europos socialinio fondo ir valstybės finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) pagal fiksuotą kainą.

Numatoma mokymų programos trukmė – 80 val. (2 dalys po 3 dienas ir 2 dalys po 2 dienas). Programos vykdymas planuojamas 2020 m. IV ketv. – 2021 m. I ketv. Apie konkrečią mokymų vietą ir konkretų mokymų laiką informuosime jau atrinktus dalyvius.

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) pretendentų į mokymo programas atrankos vykdymo tvarkos aprašas
Paraiškas prašome pateikti iki 2020 m. rugsėjo 28 d. imtinai https://forms.gle/vUtomstnks7DLTw6A

Jolita Abraškevičienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) metodininkė
Tel. (+370)61693843, el. paštas jolita.abraskeviciene@nsa.smm.lt

Skip to content