I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Atnaujintas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2020-09-23

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius 2020 m. rugsėjo 22 dieną pasirašė įsakymą Nr. V-1425 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Apraše numatyta, kad 2020–2021 mokslo metais bus organizuojami privalomieji lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalis raštu ir matematikos pasiekimų patikrinimas lietuvių kalba bus vykdomi elektroniniu būdu. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pasiekimų patikrinimas, lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir matematikos pasiekimų patikrinimas lenkų ir rusų kalbomis bus vykdomi tradiciniu būdu. Kuriuo būdu bus vykdomas pasiekimų patikrinimas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, spręs mokyklų vadovai atsižvelgdami į pedagoginių psichologinių tarnybų individualias rekomendacijas mokiniams.

Mokyklose, turinčiose teisę mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, šiuo būdu jose besimokantys mokiniai ar buvę mokiniai, gyvenantys ne Lietuvoje arba dėl kitų priežasčių negalintys atvykti į pasiekimų patikrinimo vykdymo centrą, pateikę prašymą mokyklos vadovui pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu galės laikyti nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, jų programas galima rasti interneto svetainėje www.nsa.smm.lt bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm.

Skip to content