I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Įvyko apskritojo stalo diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodikos pristatymas“

2020-09-25

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“, vykdo veiklas, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybei tobulinti.

2020 m. rugsėjo 10 d. įvyko apskritojo stalo diskusija  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodikos pristatymas“, kurioje dalyvavo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų atstovai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistai.

Ekspertų grupė, vadovaujama Reginos Sabaliauskienės, pristatė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo koncepciją ir modelio sandarą (sritis, rodiklius, kokybės indikatorius) bei išorinio vertinimo alternatyvius modelius. Po pristatymo renginio dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijoje, pateikė metodikos rengėjams pasiūlymų.

Kita apskritojo stalo diskusija, kurioje bus pristatoma ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika, numatoma spalio 15 d.

 

Ramunė Korenkienė

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ veiklos Nr. 1.1. metodininkė

Skip to content