I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokinių pasiekimų stebėsenai ir gerinimui – naujas įrankis

2020-10-01

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) baigė įgyvendinti projektą „Bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas“, kuriuo siekta pagerinti bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimą.

„Projekto metu sėkmingai atlikta mokinių pasiekimų duomenų integracija į Mokinių registrą bei praplėstos ir atnaujintos švietimo stebėsenos funkcijos Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS). Iki projekto įgyvendinimo mokinių pasiekimai buvo renkami ir saugomi skirtingose informacinėse sistemose, duomenų bazėse ar tiesiog elektroninėse arba popierinėse bylose“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Pasiekimų stebėsena ir jų duomenimis grįsta statistika netenkino nei mokyklų, kurios turėjo poreikį informaciją apie mokinio pažangą matyti vienoje vietoje, nei švietimo valdymo atstovų.

„Esminis pokytis ir projekto nauda, jog nuo šiol savivaldybių ir ministerijos darbuotojai, NŠA atstovai galės sistemiškai analizuoti duomenis ir priimti įrodymais bei statistika pagrįstus sprendimus dėl esamo mokinių pasiekimų lygio ir jo gerinimo“, – teigia R. Krasauskienė.

Įgyvendinant projektą atnaujinta Mokinių registro ir ŠVIS programinė įranga. Įdiegtos naujos funkcijos, praplėsta ataskaitų formavimo ir teikimo galimybė, atnaujinti esami bei įtraukti nauji švietimo stebėsenos rodikliai.

Projekto pabaigoje vykdyti mokymai kaip dirbti su atnaujintu Mokinių registru ir ŠVIS. Nuotoliniu būdu vykusiuose mokymuose dalyvavo daugiau nei 1200 švietimo sistemos darbuotojų. Mokymų vaizdo įrašai patalpinti riboto naudojimo internetinėje erdvėje, kuri pasiekiama Mokinių registro ir ŠVIS registruotiems naudotojams.

Įgyvendinus projektą Mokinių registre galima kaupti mokinių pasiekimus:

  • Brandos egzaminų rezultatus
  • Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus (PUPP)
  • Metinius mokinių įvertinimus
  • Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus
  • Respublikinių ir tarptautinių olimpiadų rezultatus – laimėtas vietas ir skirtus apdovanojimus
  • Mokinių fizinio pajėgumo testų rezultatus ir nustatytus fizinio pajėgumo lygius
  • Socialinę-pilietinę veiklą (savanorystę)

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.

Daugiau informacijos

Nacionalinė švietimo agentūra

El. paštas: ziniasklaidai@nsa.smm.lt

Skip to content