I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame į mokymus „Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa ir jos įgyvendinimas mokykloje“

2020-10-07

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai patvirtinus ,,Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programą”, atsirado teisinės prielaidos 9–10 ir 11–12 klasių arba 1–4 gimnazijos klasių mokiniams ugdytis pagal šią pasirenkamąją programą mokykloje. Programai įgyvendinti skiriamos 36 akademinės valandos.

Šios programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams įgyti kompetencijų apie krašto gynybą ir didinti jų sąmoningumą suvokiant savo indėlį nacionalinio saugumo sistemoje. Siekiama, kad mokiniai išsiugdytų šalies gynybą stiprinančias vertybines nuostatas. Jos turinys apima tris pagrindines sritis: nacionalinį saugumą, krašto gynybą ir piliečių veiksmus ekstremalių situacijų metu. Programa įgyvendinama per įvairias veiklas, bendradarbiaujant su krašto gynybos institucijomis, tokiomis kaip Lietuvos kariuomenė ir Lietuvos šaulių sąjunga.

Siekiant užtikrinti mokytojų pasirengimą įgyvendinti šią pasirenkamąją programą, rengiami mokymai visų dalykų mokytojams. Į dviejų dienų mokymus Vilniuje kviečiami įvairių dalykų ir neformaliojo ugdymo mokytojai bei mokyklų vadovai. Seminare bus detaliai pristatytas bendrosios programos turinys, praktiškai išbandytos veiklos ir metodai bei pasidalinta praktine mokytojų patirtimi, kurie jau įgyvendina šią programą.

Mokymai vyks spalio 27–28 d.:
spalio 27 d. nuotoliniu būdu, o spalio 28 d. (jei leis epidemiologinė situacija) – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, Šilo g. 5, Vilniuje.
Mokymų laikas: spalio 27 d.: 10.00–14.00 val., spalio 28 d.: 9.00-15.30 val.

Registruotis

Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Kvalifikacijos tobulinimo skyrius

 

Skip to content