I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Lapkričio mėnesio informaciniai nuotoliniai verslo ir švietimo bendruomenės susitikimai

2020-10-07

Tęsiame informacinių susitikimų nuotoliniu būdu švietimo bendruomenei ciklą. Susitikimuose verslo įmonės pristato ugdymui skirtas inovacijas, skaitmeninius mokymo įrankius, priemones ir mokymo metodikas.

Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu, likus 1 dienai iki renginio pradžios.

Pateikiame lapkričio mėnesio informacinių susitikimų nuotoliniu būdu grafiką:

 

2020 m. lapkričio 4 d. 15.30–17.00 val.

Užsienio kalbų mokymo(si) laboratorija, UAB ,,Biznio mašinų kompanija“

„SmartClass+“ – programinė įranga pirmiausia yra įrankis, leidžiantis mokiniui naudotis inovatyviu mokymosi būdu, pasitelkiant IT technologijas, ir didinantis jų motyvaciją mokytis, o mokytojui – perkelti savo dėstomo dalyko turinį pritaikant jį skaitmeninėms erdvėms ir kurti naują skaitmeninį turinį pačiam – tuo pačiu kasdien ugdant mokytojų skaitmenines kompetencijas. Įranga yra skirta kurti kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir klausymo užduotis pagal kiekvieno mokinio mokymosi lygį. Užduotys pateikiamos kompiuteriuose ar kituose išmaniuosiuose įrenginiuose kiekvienam mokiniui atskirai, todėl jos gali būti ir bendros, ir individualizuotos. Ši programinė įranga suteikia unikalią galimybę kiekvienam mokiniui kuo daugiau kalbėti užsienio kalba ir ją lavinti, nes geriausius mokymosi rezultatus mes pasiekiame per praktikas. „SmartClass+“ pagalba yra ugdomos bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos, perkeliant konkrečias praktikas į skaitmeninę erdvę. Mokytojas gali įvertinti atliktas užduotis, pateikti pastebėjimus mokiniui. Naudojant šią programinę įrangą yra puiki galimybė sekti individualų mokinio progresą ir laiku pamatyti spragas.
Prisijunkite ir sužinokite dar daugiau apie „SmartClass+“ galimybes!
Registruotis

 

2020 m. lapkričio 10 d. 15.30–17.00 val.

Sensorinė įranga, VšĮ ,,Penki pojūčiai“

Sensorinė įranga yra interaktyvi audiovizualinė technologija, kuri leidžia bet kokią erdvę per porą minučių paversti daug labiau įtraukiančia, leidžiančia mokytis efektyviau, sukurti gilesnį santykį tarp ugdytojo ir vaiko(-ų) bei atliepti holistinį sensorinį poreikį – jis yra kertinis akmuo, per kurį išmokstama priimti ir pažinti. Apie visa tai šiame informaciniame susitikime ir kalbės VšĮ ,,Penki pojūčiai“ atstovai.
Registruotis

 

2020 m. lapkričio 11 d. 15.30–17.00 val.

Skaitmeninės ugdymo priemonės įtraukiajam ugdymui, UAB ,,Biznio mašinų kompanija“

„Edusensus“ – išteklių rinkinys, skirtas mokymosi sunkumų ir raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui. Visos priemonės paruoštos, remiantis Europos disleksijos draugijos viceprezidentės M. Bogdanowicz metodika. Priemonės mažina socialinę atskirtį, leidžia laiku koreguoti vystymosi sutrikimus, maksimaliai integruoti vaikus į bendrojo ugdymo procesą.
Kviečiame informacinio susitikimo metu susipažinti su programos moduliais:
1. Pasiruošimo mokyklai įvertinimo ir gebėjimų ugdymo. Leidžia numatyti skaitymo, rašymo ir matematikos mokymosi sunkumus, įvertinti mokinio raidą pagrindinėse ugdymo srityse, individualizuoti užduotis pagal mokinio gebėjimus ir matyti progresą.
2. Žodžių žaidimai, kurie plėtoja aktyvų ir pasyvų vaikų žodyną, ugdo gramatiškai taisyklingą rišliąją kalbą, lavina loginį mąstymą, gali būti naudojami kalbėjimo ir kalbos sutrikimų profilaktikai.
3. Logoritmika – tai yra interaktyvių klausymo, kalbėjimo, muzikinių ir fizinių veiklų rinkinys. Skirta sklandaus kalbėjimo ar klausos sutrikimų turintiems vaikams, lavina stambiąją motoriką ir klausos sensorikos diversifikavimą.
4. Logo žaidimai, skirti garsų tarimo tikslinimui, kirčiavimo mokymui, balso ir kalbos ritmo lavinimui.
Registruotis

 

2020 m. lapkričio 18 d. 15.30–17.00 val.

Integralus e. dienyno ir turinio sprendimas, UAB „TAMO Grupė“

Integralus turinio / e. dienyno sprendimas mokykloms. Kas tai? Apie tai informacinio susitikimo metu kalbės UAB „TAMO Grupė“ atstovai.
Registruotis

 

2020 m. lapkričio 24 d. 15.30–17.00 val.

APROMIS – automatizuota programavimo mokymo informacinė sistema, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovai supažindins su portalu APROMIS, kuris yra skirtas mokytis programuoti. Čia yra apie 1000 įvairaus sudėtingumo programavimo uždavinių. Portale realizuotas automatinis programavimo uždavinių tikrinimas, kuris didina kaip mokinio, taip ir mokytojo darbo efektyvumą.
Registruotis

 

2020 m. lapkričio 25 d. 15.30–17.00 val.

Edukacinė platforma „Kūrybingumo mokykla“, VšĮ ,,Kūrybiška edukacija“

Susitikimo metu VšĮ ,,Kūrybiška edukacija“ atstovai supažindins su edukacine platforma „Kūrybingumo mokykla“, kurios tikslas – skatinti vyresniųjų klasių mokinių kūrybingumą ir sugriauti egzistuojančius mitus, kad kūrybingumas egzistuoja tik mene ar humanitariniuose moksluose. Taip pat lektoriai supažindins su „Kūrybingumo ambasadorių“ kursu mokytojams.
Registruotis

 

Rita Baškienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Ugdymo turinio departamento
Mokymo priemonių skyriaus metodininkė
El. p. rita.baskiene@nsa.smm.lt

 

Skip to content