I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Apskritojo stalo diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodikos pristatymas“

2020-10-20

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.21-ESFA-V-706-03-0001), vykdo veiklas, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybei tobulinti.

2020 m. spalio 15 d. įvyko apskritojo stalo diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodikos pristatymas“, kurioje dalyvavo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų atstovai, Nacionalinės švietimo agentūros, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistai.

Ekspertų grupė, vadovaujama Reginos Sabaliauskienės, pristatė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodikos koncepciją ir svarbiausius kiekvienos srities aspektus. Po pristatymo renginio dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijoje apie įsivertinimo proceso organizavimą įstaigoje, mokyklos vadovo ir mokyklos bendruomenės vaidmenį įsivertinimo procese, pateikė metodikos rengėjams pasiūlymų.

Kita apskritojo stalo diskusija, kurioje bus pristatomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo gairės, numatoma lapkričio 11 d.

 

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ veiklos Nr. 1.1. metodininkė Ramunė Korenkienė

Skip to content