I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Sprendimas dėl priemonių ir paslaugų įsigijimo – savivaldybių ir mokyklų vadovų kompetencijai

2020-10-21

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) sulaukia nemažai mokyklų vadovų ir mokytojų klausimų dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintų „Reikalavimų skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti“.

„Nacionalinė švietimo agentūra yra parengusi ir pristačiusi rekomendacijas mokyklų vadovams, mokytojams ir savivaldybėms. Noriu pabrėžti, kad laikomės principo, jog mokyklų vadovai ir savivaldybių atstovai geriausiai žino poreikius savo mokykloje ar savivaldybėje“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Agentūra atkreipia dėmesį, jog pagal minėtą ministro įsakymą, mokyklos, kaip perkančiosios organizacijos, pačios turėtų prisiimti atsakomybę dėl skaitmeninių mokymo(si) priemonių, IKT įrangos ar mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijos paslaugų  įsigijimo. Kaip vieną iš galimų sprendimų, įgyvendinant reikalavimų laikymąsi, siūlome juos taikyti rengiant prekių / paslaugų pirkimo dokumentus.

Be to, NŠA prieš vykdant pirkimus taip pat siūlo detaliau susipažinti su  agentūros parengto „Nuotolinio mokymo(si) /ugdymo(si) vadovo“ rekomendacijomis bei pasiūlymais mokykloms https://www.emokykla.lt/nuotolinis/metodine-medziaga/nuotolinio-ugdymo-vadovas

Agentūra yra sukaupusi mokamų ir nemokamų skaitmeninių mokymo(si) išteklių ir priemonių sąrašą, kuris skelbiamas švietimo portale emokykla adresu:  https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones. Svarbu paminėti, jog šios priemonės nebuvo vertintos ministro reikalavimų atitikčiai. Teikėjai, norintys patekti į minimą sąrašą, gali kreiptis el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt. Kreipiantis svarbu pateikti informaciją apie savo priemonę.

Įsigyjant mokytojų kvalifikacijos paslaugas, programos privalo būti užregistruotos Neformaliojo švietimo programų registre, kurį tvarko Nacionalinė švietimo agentūra. Programas galima rasti AIKOS svetainėje https://www.aikos.smm.lt/tobulintis/SitePages/Noriu%20tobulintis.aspx?ss=57b6e76f-617a-4a8d-9390-5fd8c97a5919

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.

Skip to content