I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ ieško naujų komandos narių

2020-10-26

Projekto „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ tikslas – sudaryti galimybes švietimo institucijose saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis ir elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu.

Kas bus padaryta, įgyvendinus projektą?

Lietuvos mokyklose bus įrengta 2000 belaidžio interneto zonų. Prie belaidžio interneto galės jungtis tik autorizuoti vartotojai.

Bus parengti turinio filtrai ir prieigos prie interneto išteklių.

Bus sukurta kvalifikacijos tobulinimo programa ir metodinė medžiaga.

1350 pedagogų ir mokyklų vadovų bus apmokyti valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudotis belaidžiu tinklu kasdienėje mokyklos veikloje.

 

Projekte numatytai veiklai „Mokymų programos ir metodinės medžiagos sukūrimas“ (2.1 veikla) vykdyti projektas ieško naujų komandos narių:

Pareiginių koef. 6,36 už 1 etatinį vienetą. Siūlomas darbas 0,5 etato, terminuota darbo sutartis 10 mėn. laikotarpiui su galimybe pratęsti.

Numatoma Kvalifikacijos tobulinimo programa turės apimti:

  • technologinius kibernetinės saugos klausimus;
  • saugaus Web 2.0 įrankių ir priemonių valdymo klausimus;
  • belaidžio tinklo infrastruktūros valdymo klausimus;
  • skaitmeninį turinį, pritaikomą ugdymo procese;

 

  • Programa turi būti orientuota į mišrųjį mokymąsi (blended learning).
  • Programos tobulinamos kompetencijos turi derėti su DigCompEdu kompetencijų sąranga (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu).

 

Prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu projektas@wifi.lm.lt iki 2020 m. lapkričio 10 d. 15.00 val. Jei kiltų klausimų, skambinkite projekto vadovui tel. 8 658 18 494.

Daugiau apie projektą https://wifi.lm.lt/.

Svarbu: Projektas vykdydamas projekto sutartyje numatytas veiklas prisideda prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir skatina nediskriminavimo principo įgyvendinimą. Projektas atrenkant projekto darbuotojus ar dalyvius projekto veiklose nevertina jų pagal lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, negalią, lytinę orientaciją, etninę priklausomybę ar religiją.

Skip to content