I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Nuotolinėms mokymo priemonėms ir jų pirkimui – ypatingas dėmesys

2020-10-30

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje, nenuostabu, jog Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kasdien sulaukia daugybės užklausų, susijusių su nuotolinio mokymo turiniu ir priemonių atnaujinimu. Vien NŠA administruojamame švietimo portale emokykla.lt kiekvieną dieną apsilanko apie 3500 vartotojų.

„Mūsų darbuotojai nuolat ieško informacijos nuotolinio mokymo ir skaitmeninių mokymo priemonių temomis švietimo paslaugas teikiančių organizacijų puslapiuose, mokytojų asociacijų, švietimo pagalbą teikiančių institucijų svetainėse, Europos mokyklų tinklo svetainėje. Įvertinus informacijos tinkamumą ji publikuojama portale emokykla.lt“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Agentūros vadovė džiaugiasi užsimezgusiais ir nuolat stiprėjančiais ryšiais su skirtingomis organizacijomis ir institucijomis, kurios pačios kreipiasi į NŠA,  kad būtų paskelbta informacija apie jų renginius, atnaujinamą mokymo medžiagą.

„Kurdami emokykla.lt svetainę savo darbuotojų pajėgomis, siekiame sukaupti visą vertingiausią informaciją apie skaitmenines mokymo priemones viešojoje erdvėje, specialistų, ekspertų, tyrėjų, mokslininkų straipsnius ir patirtis“, – teigia R. Krasauskienė.

Siekiant užtikrinti grįžtamąjį ryšį, lapkričio mėnesį bus siunčiamas klausimynas visoms mokykloms. Tikimasi sulaukti siūlymų dėl papildomos informacijos svetainės lankytojams.

„Labai svarbu priminti mokykloms, jog už papildomas mokymo lėšas, skirtas skaitmeninio ugdymo plėtrai pagal DNR planą, kiekvieno mokinio poreikiams, aprūpinant skaitmeniniu turiniu arba kompiuterine įranga, mokykla galės skirti papildomai 40 eurų. Iš jų informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti gali būti skiriama ne daugiau kaip 30 procentų lėšų. Tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad priemonės privalo atitikti nustatytus reikalavimus“, – primena NŠA direktorė.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras šių metų spalio 9 d. įsakymu patvirtino reikalavimus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti.

Tačiau ypač svarbu atkreipti dėmesį, kad skaitmeninių mokymo(si) priemonių sąraše esančios priemonės  nėra įvertintos dėl atitikties ministro nustatytiems reikalavimams, todėl rekomenduojame mokykloms, nusprendusioms įsigyti skaitmeninių mokymo(si) priemonių, atitiktį reikalavimams nustatyti pirkimo dokumentuose.

Su skaitmeninių mokymo priemonių sąrašu, rekomenduojamu nuotoliniam mokymui organizuoti, susipažinti galima šiuo adresu: https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką. Prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą. Vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą.

Daugiau informacijos

Nacionalinė švietimo agentūra

El. paštas: ziniasklaidai@nsa.smm.lt

Skip to content