I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Lapkričio 10–20 dienomis vyks nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai

2020-11-03

5 ir I gimnazijos (9) klasės mokiniai kviečiami dalyvauti nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose. Jie bus vykdomi elektroniniu būdu, todėl juose galima dalyvauti tiek mokantis mokykloje, tiek nuotoliniu būdu iš namų.

Šio rudens nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai skirsis nuo ankstesniųjų metų pasiekimų patikrinimų. Pirmiausia jie vyks ne 4 ir 8 klasėse ir ne pavasarį. Tai labai svarbi prielaida šiuos pasiekimų patikrinimus ir jų rezultatus naudoti kaip informaciją, skirtą mokinių įsivertinimui. Taip pat svarbu pažymėti, kad kiekvienos klasės kiekvienam testuojamam mokomajam dalykui yra skirta visa darbo diena (nuo 8.45 val. iki 15 val.) pagal mokykloms iš anksto skelbiamą tvarkaraštį. Mokyklos administracija kartu su mokančiais mokytojais bus laisvi pasirinkti, kuriuo konkrečios dienos laiku mokiniai galės atlikti testą. Testo trukmė 5 klasių mokiniams – 45 min., o I gimnazijos (9) klasės mokiniams – 60 min. Siūlome testo vykdymą sieti su tvarkaraštyje numatytomis pamokomis. Atsižvelgiant į tai, kad mokiniai atliks testus labai skirtingomis sąlygomis, mokykloms bus pateiktos tik trumpos savo mokinių rezultatų ataskaitos, kuriose jų rezultatai nebus lyginami su vidutiniais rezultatais šalyje ar savivaldybėje.

Lapkričio 10–20 dienomis dalyvauti testavime yra užregistruota daugiau kaip 36 tūkst. 5 ir I gimnazijos (9) klasės mokinių. Penktokai galės atlikti skaitymo, matematikos, pasaulio pažinimo, pirmokai gimnazistai – skaitymo, matematikos, integruoto socialinių mokslų ir integruoto gamtos mokslų testus. Visų testų užduotys, išskyrus skaitymo testą I gimnazijos (9) klasės mokiniams, yra išverstos į gimtąsias lenkų ir rusų kalbas. Mokykloms pateiktose vykdymo rekomendacijose atkreiptas dėmesys, kad mokiniams yra daug patogiau atlikti numatytas užduotis kompiuteryje, o ne planšetėje. Šią savaitę mokykloms bus išsiųsti mokinių prisijungimo duomenys prie elektroninės testavimo aplinkos. Prašytume mokyklų administracijų atstovų kartu su prisijungimo duomenimis mokiniams perduoti ir informaciją iš vykdymo rekomendacijų apie testo atlikimą.

Kaip ir ankstesniais metais, patvirtiname, kad dalyvavimas nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose mokykloms yra neprivalomas.

 

Skip to content