I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Atnaujintas skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas, skirtas nuotoliniam mokymui organizuoti

2020-11-23

Nacionalinė švietimo agentūra primena, kad skaitmeninių mokymo(si) priemonių sąraše teikiama informacija apie skaitmeninius mokymo(si) išteklius, sukauptus nuotolinio mokymo metu ar pasiūlytus verslo įmonių ir nuolat atnaujinama. Sąraše esančios priemonės nėra įvertintos dėl atitikties ministro nustatytiems reikalavimams, todėl rekomenduojame mokykloms, nusprendusioms įsigyti skaitmeninių mokymo(si) priemonių, atitiktį reikalavimams nustatyti pirkimo dokumentuose. Už papildomas mokymo lėšas, skirtas skaitmeninio ugdymo plėtrai (pagal DNR planą), mokyklos gali įsigyti skaitmeninių mokymo(si) išteklių ir priemonių (paslaugų ir (arba) prekių), atitinkančių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532 patvirtintus „Reikalavimus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti“ (5 punktas).

Nacionalinė švietimo agentūra rekomenduoja naudoti atnaujintą skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą, skirtą nuotoliniam mokymui organizuoti. Sąraše skaitmeninės mokymo priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ir mokymo priemonių tipą. Informacija apie skaitmenines mokymo priemones pateikiama įvairiais formatais.

Šiais mokslo metais sąrašas papildytas šiomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis:

 1. Atnaujintoje mokymo(si) aplinkoje e.lankos rasite interaktyvų, dinamišką ir gyvą „Baltų lankų“ vadovėlių“ leidyklos skaitmeninį turinį (1-12 klasėms), padėsiantį įveikti kylančius ugdymo iššūkius tiek klasėje, tiek ir mokant(is) nuotoliniu būdu.
 2. Automatizuota programavimo mokymo informacinė sistema APROMIS, skirta mokytis programuoti. APROMIS realizuotas automatinis apie 1000 įvairaus sudėtingumo programavimo uždavinių tikrinimas, kas didina kaip mokinio, taip ir mokytojo darbo efektyvumą.
 3. Socialinis sąmoningumas – tai gebėjimas suprasti visuomenėje vykstančius procesus, jų santykį ir poveikį sau, kitiems ir pasauliui. Pilietis per 31 valandą – tai iniciatyva skirta į politines, ekonomines ir etines problemas pažvelgti ne fragmentiškai, bet iš esmės. Mokytojai, naudodami medžiagą gali vesti integruotas dorinio ugdymo, pilietinio ugdymo ir ekonomikos pamokas arba pasitelkti ją atskirų pamokų paįvairinimui.
 4. Populiariausias ekonomikos vadovėlis Ekonomika per 31 valandą elektroniniu formatu ir nemokamai. Su ekonomika susiduriame kiekviename žingsnyje, tačiau apie ją žinome tiek mažai! Ekonomika per 31 valandą – tai galimybė perprasti pagrindinius ekonomikos principus per vienerius mokslo metus. Mokiniai leisis į ekonominį nuotykį, nagrinėdami aktualiausias ekonomikos problemas, mokydamiesi jas kritiškai vertinti. Ekonomikos dėsnių bus ieškoma realiame šešiolikmečio-septyniolikmečio pasaulyje:
  ► Ką gali ir ko negali ekonomistas patarti banglentininkui?
  ► Istorija apie tai, kaip tu atsisakei būti milijonieriumi.
  ► Valdyk pinigus arba jie valdys tave?
 5. Edukacinė platforma Kūrybingumo mokykla skirta vyresniųjų klasių mokiniams ir mokytojams, siekiantiems papildyti savo dėstomą dalyką įvairiais įdomiais pavyzdžiais iš mokslo ir meno pasaulio. Tai yra ir savarankiško mokymosi, ir pamokų papildymo naujais šaltiniais duomenų bazė. Kaip nurodo pavadinimas, pagrindinė platformos idėja yra skatinti kūrybingumą ir kūrybingą mąstymą. Platformoje turinys suskirstytas į 12 dalykų, aprėpiančių mokykloje dėstomas disciplinas. Turinį galima naudoti žiūrint video medžiagą ir / arba skaitant tekstus. Taip pat pateikiamos kūrybingumą lavinančios užduotys, kurias galima taikyti savarankiškai arba pamokose.
 6. Close Up  – modernus, turiningas ir turtingas kursas, išsiskiriantis savo unikaliomis ir ryškiomis nuotraukomis, skirtas smalsiems šiuolaikiniams jaunuoliams, trokštantiems įvairesnių ir įdomesnių žinių. Šis kursas perkelia anglų kalbos mokymąsi į kasdieninį ir realų gyvenimą, per įspūdingas National Geographic nuotraukas ir rūpestingai atrinktus ir pateiktus video faktus, kurie moko šiuolaikinius mokinius mąstyti kritiškai bei lavinti visas keturias kalbines kompetencijas.
 7. LOOK – tai šiuolaikiškas, įspūdingomis National Geographic nuotraukomis ir gamtamoksliniais faktais praturtintas anglų kalbos kursas vaikams, apimantis visas keturias kalbines kompetencijas. Šio mokomųjų priemonių kurso ašis yra kalbos mokymasis ir vertybinių nuostatų stiprinimas per pasaulio pažinimą – skiriama ypatingai daug dėmesio vertybinių nuostatų integravimui į ugdymo turinį, kurios atsiskleidžia ne tik iliustracijose, bet taip pat ir tekstuose, klausymo užduotyse, kiekviename vadovėlio skyriuje plėtojama atskira vertybė, akcentuojama pasaulyje egzistuojanti įvairovė bei individo unikalumas. Ugdymo turinys sudarytas remiantis subalansuotu integruotų kalbinių įgūdžių lavinimo principu bei turinio ir kalbos integruoto mokymosi metodika (Content and Language Integrated Learning (CLIL)), kiekviename skyriuje integruotas bendrųjų XXI amžiaus gyvenimo gebėjimų ugdymas. Šie didaktiniai principai leidžia ugdyti dalyko ir bendrąsias kompetencijas, skatina mokinius bendradarbiauti, pažinti aplinkinį pasaulį, atlikti kūrybines veiklas, ugdyti visuomenines-kultūrines kompetencijas.
 8. Perspectives  – tai modernus, turiningas anglų kalbos kursas, kuris moko šiuolaikinius mokinius mąstyti kritiškai bei lavinti visas keturias kalbines kompetencijas. Šis kursas skiria ypatingai daug dėmesio besimokančiųjų unikalios, savitos raiškos ir komunikacijos anglų kalba plėtojimui. Kruopščiai suplanuoti vadovėlio skyriai, tikros gyvenimiškos istorijos ir „TEDTalks“ konferencijų pranešimai motyvuoja besimokančiuosius kūrybiškai mąstyti ir efektyviai bendrauti tarpkultūriniame kontekste.
 9. Nauja unikali technologija sensorinė įranga, kuri sukuria jutiminę erdvę bet kuriame kabinete ar klasėje ir padeda vaikams efektyviau mokytis, atsipalaiduoti ir nusiraminti. Vizualiniai, garsiniai, šviesos pojūčiai kontroliuojami vienu paspaudimu ir pritaikomi pagal pedagogo ir vaikų poreikius. Daugiau nei 200 derinamų vaizdų, garsų, edukacinių žaidimų viename sensoriniame kilnojamame įrenginyje.
 10. EDUKA klasėje rasite daugiau nei 300 leidyklų „Šviesa“, „Briedis“, „TEV“ ir „Didakta“ vadovėlių, daugiau nei 25000 skaitmeninių užduočių, bandomuosius bei diagnostinius testus nuo 0 iki 12 klasės, taip pat rekomendacijų bei metodinės medžiagos mokytojams.
 11. Mokykloje GIS technologijos padeda atskleisti dalyko turinį per interaktyvų žemėlapį. GIS yra nepakeičiama integruojanti priemonė, leidžianti įtraukti mokinius į darbą grupėse, projektines veiklas, kurti bendrą rezultatą – interaktyvų žemėlapį, aplikacijas. Socialinių ir gamtos mokslų dalykuose, kuriuose svarbi objekto padėtis, įvykio vieta GIS technologijos leis tyrinėti, kas vyksta aplinkui, aiškintis priežastis. Informacinių technologijų pamokose, taikydami GIS technologijas, mokiniai mokosi ieškoti geoinformacijos, kurti aplikacijas, pritaikyti jas išmaniems įrenginiams, dalintis turiniu ir sukurtais produktais. Interaktyvių žemėlapių ir aplikacijų kūrimui pasitelkiama ArcGIS Online erdvinių duomenų ir žemėlapių platforma – interneto debesyje veikianti, saugi, greitai konfigūruojama programinė įranga www.arcgis.com, kuri kiekvienai Lietuvos mokyklai prieinama nemokamai. GISmokykla.lt – tai geoinformacinių sistemų (GIS) lyderės Baltijos šalyse UAB „Hnit-Baltic” socialinis projektas. Tai pirmasis langas į GIS pasaulį, kuriame kiekvienas, norintis mokyti(s) GIS ras mokomosios medžiagos, pamokų pritaikant GIS, informacijos apie geoduomenis, interaktyvius žemėlapius, geruosius GIS naudojimo pavyzdžius.
 12. Matematika! 0-6  – matematikos pratybų kompiuterinė programa. Ji veikia internete (nuotoliniu būdu), gali būti naudojama tiek matematikos pamokų metu, kontroliniams darbams, žinių patikrinimui, tiek ir savarankiškam mokymuisi. Joje yra daugiau nei 6000 įvairių matematikos užduočių, jos apima nulinių-šeštų klasių matematikos programą. Matematika! 7-9  – matematikos kompiuterinė programa. Ji veikia internete (nuotoliniu būdu), gali būti naudojama tiek matematikos pamokų metu, kontroliniams darbams, žinių patikrinimui, tiek ir savarankiškam mokymuisi. Joje yra daugiau nei 2000 įvairių matematikos užduočių. Kiekvieną kartą jų skaitinės reikšmės keičiasi – net du mokiniai, sėdėdami greta ir spręsdami tos pačios temos uždavinius, negalės nusižiūrėti atsakymų vienas nuo kito. Užduotys apima septintų – devintų klasių matematikos programą.
 13. Niutonas – tai kompiuteryje veikianti virtuali fizikos eksperimentų laboratorija. Su šia programa galima kurti įvairiausius trimačius modelius, tyrinėti mechanikos, dinamikos, kinematikos bei elektros reiškinius, su ja galima kurti ir interaktyvias fizikos užduotis mokiniams.
 14. Kompiuterinis užduočių rinkinių konstruktorius (KURK) – lietuviška programėlė, skirta savarankiškų ir kontrolinių darbų, pasirengimo PUPP ir VBE užduočių ar greito pasitikrinimo užduočių kūrimui ir žinių tikrinimui. Šiuo metu KURK yra naudojamas tik matematikos užduotims kurti, tačiau jau rengiami kitų mokomųjų dalykų KURK.
 15. Lietuvos mokyklose startavo naujas, mokytojų praktikų sukurtas, internetinis reflektavimo įrankis – Reflectus. Reflectus sistema yra skirta palengvinti, supaprastinti bei automatizuoti reflektavimo ir grįžtamojo ryšio procesus, kurie leidžia greitai (pa)matuoti visapusišką individualią mokinių pažangą. Reflectus sistemą sudaro dvi dalys: 1) Internetinė platforma, kuri yra skirta reflektavimo proceso koordinavimui. Prisijungę prie savo paskyros internetinėje Reflectus platformoje, Jūs galite kurti refleksijos klausimynus, sudaryti refleksijų siuntimo tvarkaraščius bei analizuoti surinktus mokinių refleksijų duomenis laike; 2) Mobilioji programėlė, kuri yra skirta Jūsų refleksijos grupių nariams (mokiniams). Naudodamiesi mobiliąja programėle, mokiniai gaus ir pildys Jūsų sudarytus refleksijos klausimynus, analizuos asmeninius duomenis bei stebės savo progresą laike. Išbandykite Reflectus nemokamai 30 dienų.
 16. Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės – rinkinys, skirtas mokymosi sunkumų ir raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui. Visos priemonės paruoštos, remiantis Europos disleksijos draugijos viceprezidentės M. Bogdanowicz rekomendacijomis. Pagal jas sukurti edukaciniai žaidimai sėkmingai naudojami tokiose šalyse, kaip Norvegija, Lenkija, Slovakija, Čekija, Ispanija, Portugalija ir kt. Skaitmenines mokymosi priemones lokalizuoti Lietuvai padėjo logopedė ekspertė L. Grikainienė.
 17. „Let’s Talk English“ – tai interaktyvios anglų kalbos užduotys, kurios automatiškai yra įkeltos į SmartClass+ programinę įrangą, todėl mokytojui nebereikia kurti savo užduočių. „Let‘s Talk English“ apima nuo A1 iki B2 lygio, kuriame kiekvienas turi po atskirą PDF mokomąją knygą, pagal kurią ir yra sukurtos visos interaktyvios užduotys. Užduotys mokiniams interaktyvios ir dinamiškos, skirtos dirbti su SmartClass+ programine įranga. Sujungia technologijas ir edukacinį turinį. Pagalba mokytojui – nebereikia kurti užduočių patiems ir iki 80 procentų užduočių gali būti automatiškai patikrintos ir įvertintos. Užduotys apima visas sritis (kalbėjimą, rašymą, skaitymą ir klausymą). Interaktyvusis edukacinis turinys ir mokytojo knygos anglų kalbai mokyti(-s) nuo A1 iki B2 lygio. Sukurta mokytojų praktikų, daug metų dirbančių su kalbų laboratorija. Kiekvienas lygis turi po daugiau nei 50 puslapių mokytojo knygą.
 18. SmartClass+ kalbų mokymo(si) laboratorija– tai naujausia technologija padedanti daug lengviau mokiniams įsisavinti bet kurios užsienio kalbos žinias. Naudojantis šia programa, visi mokiniai kompiuteriu gali atlikti visų 4 tipų užduotis, tai yra: kalbėjimo, klausymo, rašymo ir skaitymo užduotis. Mokytojo darbą palengvina kompiuteris, kuris gali automatiškai patikrinti didžiąją dalį mokinių darbų. Mokiniams yra suteikta galimybė patiems – įsirašyti, perklausyti savo monologus ar dialogus, pasižymėti klaidas ir stengtis jų nekartoti ateityje. Ypač galinga, tačiau lengvai valdoma „SmartClass+“ programinė įranga veikia su visais įrenginiais – nuo planšetinių kompiuterių iki standartinių stalinių kompiuterių.
 19. Interaktyvios pamokos www.ismaniklase.lt – tai portalas, kuriame rasite jau sukurtas interaktyvias pamokas, video mokymus visiems mokomiesiems dalyvams. Be to, šias pamokas galima lengvai koreguoti, pritaikyti pagal kiekvieno asmeninius poreikius.
 20. Vadovėlis.Online – tai „gyvų“ vadovėlių erdvė, skirta bendrojo ugdymo mokykloms, individualiai dirbantiems korepetitoriams, leidykloms ir individualiems mokomojo turinio kūrėjams.
 21. SMART nuotolinio mokymo(-si) sistema  leidžia lengvai kurti interaktyvias pamokas ir jomis realiu laiku dalintis su mokiniais. Mokiniai informaciją gali peržiūrėti kartu su mokytojais ar jiems tinkamu tempu. Mokytojui aktyvavus interaktyvias užduotis, jos automatiškai pasirodo mokinių įrenginiuose (tinka bet koks įrenginys su interneto prieiga). Mokiniai pateiktą medžiagą gali matyti realiu laiku arba tada, kada jiems patogu, o mokytojas gali palikti audio komentarus prie kiekvienos skaidrės. Yra pilna integracija su Google ir Microsoft Teams sistemomis. Interaktyviai ir dinamiškai pateikta informacija leis pasiekti geriausius mokymo(-si) rezultatus net šiuo sudėtingu laikotarpiu.
 22. Edukacinė aplinka MozaBook (išversta į lietuvių kalbą) – tai visame pasaulyje populiari interaktyvi edukacinė platforma, skirta dirbti su išmaniaisiais ekranais, kuri apima K12 visų dalykų mokymąsi. ,,MOZABOOK“ suteikia galimybę naudotis labai didelės apimties medijų biblioteka, kurios turinys yra skirtas mokytis bei pažinti įvairius fizikos, chemijos reiškinius, istorinius įvykius ir kt. Unikaliai pildykite savo pamokas naudodamiesi ,,MOZABOOK“ 3D scenų biblioteka. Išsirinkite iš 1000 3D scenų specialiai mokymo programai pagal EU standartus paruoštų vaizdo įrašų, 110 interaktyvių įrankių užduočių perteikimui, žinių užtvirtinimui bei patikrinimui ir įterpkite juos į savo publikaciją. Kai vėliau jas klasėje atidarysite savo interaktyviame ekrane, jie būtinai mokiniams paliks naujų neišdildomų įspūdžių.
 23. 99math – matematikos užduočių bankas 1-8 klasės mokiniams.
 24. Informatika be kompiuterio „CS  Unplugged“ – yra nemokamos mokomosios medžiagos rinkinys, mokantis informatikos per įtraukiančius žaidimus ir galvosūkius, kuriuose naudojamos kortelės, virvelės, spalvotieji pieštukai ir daugybė parankinių priemonių.
 25. Pedagogas.lt Epamokos – tai už mokytojus paruoštas skaitmeninis ugdymo turinys, kurį galima naudoti ugdant fizinėje klasėje ar nuotoliniu būdu, 5-12 klasėse. Epamokos skirtos mokytojams ir mokiniams bei turintis du tikslus: pirmasis tikslas „Mokytojams – sumažinti mokytojų pasiruošimo pamokoms krūvį, todėl kiekvienoje vaizdo pamokoje mokytojas ras mokytojo-praktiko pasakojimą tam tikra tema, bent dvi užduotis (vieną užduotį žinių pagilinimui, kitą – įtvirtinimui)“. Antrasis tikslas „Mokiniams – šių Epamokų dėka, mokiniai įsisavins greičiau žinias, nes vaizdo įrašai turi daugybę vaizdinės medžiagos, yra interaktyvios, inovatyvios.“ Vienoje Epamokoje galima rasti:
  1. Lektoriaus pasakojimą tam tikra tema. Šioje dalyje lektoriai parinkę įdomią bei įtraukią informaciją, tačiau tuo pačiu orientuotą į Bendrąsias ugdymo programas.
  2. Kiekvienoje Epamokoje yra viena arba dvi užduotys. Dažnu atveju, šios užduotys yra kūrybinės, skirtos žinių gilinimui ir įtvirtinimui.
  3. Epamoka trunka apie 10 minučių, tačiau mokytojai tampa šios pamokos moderatoriais. Epamoka yra sukurta patogiam valdymui, todėl iš 10 min., gali tapti 45 min.!
  4. Kiekvieną Epamoką kuria mokytojai-praktikai ir kartu ją paverčia įtraukia bei šiuolaikiška pamoka.
 26. EBRAINS – informacinėmis technologijomis paremta platforma smegenų tyrimams. Joje galite rasti daugiau informacijos apie EBRAINS pastangas sukurti bendrą skaitmeninių smegenų tyrimų infrastruktūrą ES. 
 27. Lituanistės Jurgitos pamokos – tai lietuvių kalbos mokytojos kuriamas tinklaraštis, skirtas 8-12 klasių mokiniams ir mokytojams. Čia bus galima rasti įvairios mokomosios medžiagos ir užduočių.
 28. Įtraukiojo ugdymo mokomųjų priemonių katalogas – Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų karantino metu ruoštos priemonės darbui su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.
 29. Skaitmeninės pamokos Minecraft platformoje. Edukrafto nuotolinės pamokos vyksta kompiuteriniame žaidime „Minecraft Education Edition”. Vaikai tam tikra kurso tema kartu su mokytoju per pamoką sprendžia įvairias problemas trimačiame virtualiame pasaulyje ir taip mokosi įvairių edukacija paremtų dalykų pagal pamokos temą. Pamokų metu vaikai tobulina strategavimo, komandinio darbo ir kūrybiškumo įgūdžius, taip pat gilina anglų kalbos, informatikos ir matematikos žinias.
 30. Teachers Lead Tech – nuolatinio mokymosi programa pradinių klasių mokytojams, atvedanti technologinės kūrybos įgūdžius į klasę.
 31. E. atlasas „GAUBLYS. Geografijos atlasas IX-XII klasėms” parengtas pagal 2017 metais išleistą spausdintą atlaso variantą. Jis skirtas dirbti kompiuteriu su Windows 8+ platforma. Skaitmeniniai didelio formato žemėlapiai ekrane ar interaktyvioje lentoje skatina mokinius sutelkti dėmesį, lengvina mokytojo komunikaciją su mokiniais, sudaro galimybę mokiniams bendrauti tarpusavyje, kelia pamokos efektyvumą. Vietovardžiai žemėlapiuose pateikti atsižvelgiant į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos reikalavimus. Nemažai žemėlapių turi interaktyvius sluoksnius, kuriuos pagal poreikį galima įjungti ir išjungti. Tai padės mokytojams pritaikyti žemėlapius konkrečioms temoms, klasėms, išryškinti svarbiausius dalykus, diferencijuoti mokymo procesą. E. atlase pateikiami pasaulio ir regionų kontūriniai žemėlapiai, kuriuos galima išsaugoti, atsispausdinti. Politiniuose žemėlapiuose įdiegtos sostinių sąsajos su Google paieškos sistema. Tai leidžia akimirksniu patekti į sostinių Google Maps žemėlapius ir internetinę biblioteką Vikipedia.
 32. E. atlasas ,,Mano GAUBLYS. Geografijos atlasas VI-VIII klasėms” parengtas pagal 2017 metais išleistą spausdintą atlaso variantą. Jis skirtas dirbti kompiuteriu su Windows 8+ platforma. Skaitmeniniai didelio formato žemėlapiai ekrane ar interaktyvioje lentoje skatina mokinius sutelkti dėmesį, lengvina mokytojo komunikaciją su mokiniais, sudaro galimybę mokiniams bendrauti tarpusavyje, kelia pamokos efektyvumą. Vietovardžiai žemėlapiuose pateikti atsižvelgiant į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos reikalavimus. Nemažai žemėlapių turi interaktyvius sluoksnius, kuriuos pagal poreikį galima įjungti ir išjungti. Tai padės mokytojams pritaikyti žemėlapius konkrečioms temoms, klasėms, išryškinti svarbiausius dalykus, diferencijuoti mokymo procesą. E. atlase pateikiami pasaulio ir regionų kontūriniai žemėlapiai, kuriuos galima išsaugoti, atsispausdinti. Politiniuose žemėlapiuose įdiegtos sostinių sąsajos su Google paieškos sistema. Tai leidžia akimirksniu patekti į sostinių Google Maps žemėlapius ir internetinę biblioteką Vikipedia.
 33. Ištiesk ranką knygai. Integruotas gamtos mokslų mokymas. Gamtos mokslų integracija yra naujos visumos ugdymas ankstesnių žinių pagrindu. Pagal integruoto gamtos mokslų kurso programą 5-8 klasių mokiniams yra parengta elektroninė knyga ,,Integruotas gamtos mokslų mokymas. Biosfera 5 kl.“ Tai 6 dalių elektroninė knyga, apimanti 20 pamokų. Knygoje pateiktas kiekvienos pamokos tikslas, laukiamas rezultatas, mokinių veiklos, teorija, užduotys, skirtos naujos informacijos įtvirtinimui bei įgytų žinių pasitikrinimui, praktikos darbai, pamokoje taikomo ugdymo metodo aprašas. Elektroninė knyga yra ten, kur jos skaitytojas – elektroninių knygų lentynoje: arčiau mokinio, patogioje vietoje mokytojui.
 34. Projektas 15MIN MOKYKLA – tai naujausia mūsų iniciatyva, kuria siekiame prisidėti prie šalies mokyklų mokymosi programų, rinkdami, publikuodami ir sistemindami patikimą informaciją iš Lietuvos ir užsienio šaltinių. Šis įrankis yra nemokamas ir skirtas visoms šalies mokykloms: mokiniams ir mokytojams. Žinios ir mokslas – yra svarbu ir, tikime, papildomos 15 minučių šioje rubrikoje palengvins ir praturtins mokymosi procesą šiuo ypač sudėtingu visiems periodu ir taikant nuotolinį mokymą. Sužinokite daugiau su 15min! Daugiau apie tai čia: https://www.15min.lt/projektas/15min-mokykla Daugiau apie tai čia: https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/naujienu-portale-15min-edukacinis-projektas-mokytojams-ir-moksleiviams-15min-mokykla-1038-1405408
 35. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės veikla. 2019 m. sausio mėn. Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje sukurta švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė. Metodinės grupės tikslas – siekti teikti veiksmingą mokytojų ir specialistų švietimo pagalbą mokiniams. Metodinę grupę sudaro: psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas ir mokytojo padėjėjai. Metodinės grupės veikla:
  1. Pagalbos specialistų metodinės grupės susirinkimai.
  2. Pagalbos mokiniams, turintiems ypatingų poreikių, planavimas ir organizavimas.
  3. Pagalbos specialistų metodinės grupės šviečiamoji, prevencinė, projektinė veikla.
  4. Metodinės grupės narių veikla ir įsivertinimas.

Norėdami papildyti skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą, ar pranešti apie neveikiančią priemonę kreipkitės el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Jūratė Drazdauskienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Ugdymo turinio departamento
Mokymo priemonių skyriaus metodininkė

Skip to content