I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymai

2020-12-02

  

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.21-ESFA-V-706-03-0001), vykdo veiklas, skirtas bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybei tobulinti.

Nacionalinė švietimo agentūra kartu su VšĮ Tyrimų ir mokymų centru bei UAB „Training Expert Group“ šių metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais organizuoja mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymus, kuriuose dalyvauja mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, įsivertinimo grupių vadovai, nariai, mokytojai, savivaldybių administracijų, švietimo pagalbos institucijų darbuotojai, kuruojantys mokyklų įsivertinimo procesą.

Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymų programa skirta mokyklų kokybės kultūros plėtojimo, veiklos kokybės įsivertinimo proceso, IQES online Lietuva sistemos naudojimo, duomenų analizės ir interpretavimo, veiklos tobulinimo krypčių numatymo temoms, konsultantų konsultavimo gebėjimams tobulinti.

Mokymus baigę mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantai teiks švietimo pagalbą, konsultacijas, kaip organizuoti, vykdyti ir stiprinti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo procesus, naudotis įsivertinimo instrumentais, IQES online Lietuva sistemoje atlikti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų apklausas, analizuoti, interpretuoti gautus duomenis, naudotis jais priimant sprendimus dėl mokyklų veiklos tobulinimo ir pažangos.

 

Mokymų sesijos vyksta šiomis datomis:

1 gr. rugsėjo 23–25 d. ir spalio 12–14 d. (įvyko)

2 gr. rugsėjo 30–spalio 2 d. ir spalio  19–21 d. (įvyko)

3 gr. spalio 14–16 d. ir lapkričio 3–5 d. (įvyko)

4 gr. spalio 28–30 d. ir lapkričio 9–11 d. (įvyko)

5 gr. lapkričio 4–6 d. ir lapkričio 30–gruodžio 2 d. (įvyko)

6 gr. lapkričio 18–20 d. ir  gruodžio 7–9 d. (įvyko)

7 gr. lapkričio 25–27 d. ir gruodžio 14–16 d.

8 gr. gruodžio 2–4 d. ir gruodžio 16–18 d.

 

 

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ veiklos Nr. 1.1 turinio metodininkė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

Skip to content