I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pristatytas mokytojų kvalifikacijai skirtas skaitmeninio raštingumo programų sąrašas

2020-12-02

Nacionalinė švietimo agentūra pagal Neformalaus švietimo programų registrą parengė ir Švietimo portalo nuotolinio mokymo svetainėje pristatė Mokytojų skaitmeninio raštingumo programų sąrašą https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitm-rastingumas

„Šia informacija siekiame padėti mokyklų vadovams, savivaldybių atstovams ir švietimo programų teikėjams. Pateikėme rekomenduojamą mokymų sąrašą, leidžiantį patogiau surasti šiuo metu itin aktualias skaitmeninio raštingumo programas, skirtas mokytojų kvalifikacijai tobulinti“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant, jog DNR ekonomikos plane yra skirtos lėšos mokytojų skaitmeninio raštingumo kvalifikacijai tobulinti. Mokyklų vadovams, įsigyjant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, rekomenduojama į viešojo pirkimo sąlygas įtraukti reikalavimą dėl programų atitikimo esamiems reikalavimams mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo patvirtinimo“. Neformalaus švietimo registre šis reikalavimas nėra numatytas.

Kvalifikacijos tobulinimo programose nurodytas programos registro kodas, pavadinimas, teikėjas ir įregistravimo data. Spustelėjus programos pavadinimo nuorodą galima rasti išsamesnę informaciją apie dominančią skaitmeninės kompetencijos tobulinimo programą.

Jeigu švietimo teikėjas, kuris atitinka nurodytus reikalavimus, neranda savo programos pateiktame sąraše ir pageidauja, kad jo mokymų programa būtų į jį įtraukta, gali kreiptis el. paštu daiva.asad@nsa.smm.lt .

El. laiške prašome nurodyti šiuos duomenis: kontaktinį telefono numerį, el. pašto adresą, vykdomos skaitmeninio raštingumo programos pavadinimą ir registracijos kodą Neformalaus švietimo programų registre.

Daugiau informacijos apie Neformalaus švietimo programų registrą galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje https://www.nsa.smm.lt/infrastrukturos-pletros-departamentas/registrai-pagrindinis-puslapis/neformaliojo-svietimo-programu-registras/

Skip to content