I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kandidatai pasirinko, kokius egzaminus laikys 2021 metais

2020-12-03

Baigėsi brandos egzaminų pasirinkimo laikas. Abiturientai iki lapkričio 24 dienos turėjo pasirinkti, kuriuos brandos egzaminus jie ketina laikyti 2021 metais. Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar atliks brandos darbą.

Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinkosi laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima. Iš viso kandidatai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

2020 metų gruodžio 2 dienos duomenimis, prašymus 2021 metais laikyti brandos egzaminus pateikė 27 733  kandidatai (2020 metais – 28 254, 2019 metais – 30 072 kandidatai). Tai 521 kandidatu mažiau negu 2020 metais.

2021 metais laikyti privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą pasirinko 17 207 kandidatai. Tai 1,61 procento daugiau lyginant su 2020 metais.  Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikyti pasirinko 16 857 kandidatai, o tai net 2,03 procento daugiau negu 2020-aisiais. 1,65 procento daugiau kandidatų pasirinko ir biologijos brandos egzaminą (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Duomenys apie kandidatų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimus 2018–2021 metais 

Skaičiais     Procentais  
2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.
Iš viso kandidatų 31640 30072 28254 27733  
Lietuvių kalba ir literatūra 18613 18415 17178 17207 58,83 61,23 60,79 62,04
Užsienio kalba (rusų) 1866 1873 1962 2063 5,90 6,22 6,94 7,43
Užsienio kalba (anglų) 20669 20296 18985 18433 65,33 67,49 67,19 66,46
Užsienio kalba (prancūzų) 28 45 33 35 0,09 0,15 0,11 0,12
Užsienio kalba (vokiečių) 147 161 106 114 0,46 0,54 0,37 0,41
Matematika 18233 19155 16603 16857 57,63 63,69 58,75 60,78
Informacinės technologijos 2627 3107 2834 2582 8,30 10,33 10,03 9,31
Biologija 6822 6891 6152 6496 21,56 22,91 21,77 23,42
Chemija 1598 1773 1405 1374 5,05 5,89 4,97 4,95
Fizika 2698 3107 2656 2589 8,53 10,33 9,4 9,33
Istorija 10110 10132 8942 8554 31,95 33,69 31,64 30,84
Geografija 3926 3675 3523 3476 12,41 12,22 12,46 12,53

 

2021 metais didesnė kandidatų dalis ketina laikyti ir užsienio kalbos (rusų), užsienio kalbos (vokiečių), geografijos valstybinius brandos egzaminus. Pastaruosius metus panaši kandidatų dalis renkasi laikyti fizikos, chemijos, užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminus.

Užsienio kalbos (anglų) brandos egzaminą rinkosi 18 433 kandidatai, tai 0,73 procento mažiau negu ankstesniais metais. 0,8 procento mažiau kandidatų rinkosi istorijos, 0,72 procento  informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus. Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias, kaip ir ankstesniais metais, technologijų brandos egzaminas (jį laikyti pasirinko 6 600 kandidatų) (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Duomenys apie kandidatų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimus 2018–2021 metais

Skaičiais   Procentais  
2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.
Iš viso kandidatų 31640 30072 28254 27733
Lietuvių kalba ir literatūra 12030 10208 9644 9352 38,02 33,95 34,13 33,72
Menai 1507 1766 1674 1623 4,76 5,87 5,92 5,85
Muzikologija 202 177 141 147 0,63 0,59 0,49 0,53
Technologijos 7195 7102 6514 6600 22,74 23,62 23,04 23,79
Gimtoji kalba (rusų) 276 329 328 323 0,87 1,09 1,16 1,16
Gimtoji kalba (lenkų) 829 739 763 741 2,62 2,46 2,70 2,67
Gimtoji kalba (baltarusių) 8 3 3 45 0,02 0,01 0,01 0,01

 

Pagal dabartinį planą 2021 metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio mėnesį užsienio kalbos valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalimi. Planuojama, jog užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis vyks balandžio 7-9 dienomis, užsienio kalbos (rusų) – balandžio 8 ir 9 dienomis, užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) kalbėjimo dalys vyks balandžio 9 dieną.

Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – fizikos numatytas birželio 21 d. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 – liepos 8 dienomis.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2021 metais, iki lapkričio 24 dienos galėjo teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėse www.nsa.smm.lt  bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm.

Skip to content