I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame teikti paraiškas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų išorės vertintojų mokymo programą

2020-12-03

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), kviečia teikti paraiškas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo  programas vykdančių mokyklų išorės vertintojų mokymo programą.

Ši mokymo programa skiriama išorės vertinimo proceso diegimui ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo (toliauIPU) programas vykdančiose mokyklose bei kokybės kultūros plėtojimui užtikrinant kuo sėkmingesnę šio proceso eigą. Mokymų tikslinė grupė – IPU švietimo sistemos darbuotojai: mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, mokytojai, savivaldybių administracijų, švietimo pagalbos institucijų darbuotojai, kuruojantys IPU programas vykdančių mokyklų veiklą ir kiti. Parengti IPU programas vykdančių mokyklų išorės vertintojai dalyvaus IPU programas vykdančių mokyklų išorinio vertinimo procese, naudodami išorės vertinimo instrumentus analizuos ir interpretuos duomenis, rengs išorinio vertinimo ataskaitas, teiks informaciją, kaip naudotis ataskaitų išvadomis ir duomenimis priimant sprendimus dėl mokyklos veiklos tobulinimo ir pažangos.

Reikalavimai ketinantiems dalyvauti mokymuose:

  • Paraiškas gali teikti dirbantys asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, pedagogo (ar andragogo) kvalifikaciją ir ne trumpesnę nei 3 m. darbo patirtį IPU švietimo sistemoje bent vienoje iš šių sričių: pedagoginėje, vadybinėje, mokslinėje;
  • Pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti mokymuose ir paraiškoje aiškiai suformuluoti dalyvavimo mokymuose motyvus;
  • Pareiškėjas turi būti suderinęs dalyvavimo mokymuose klausimą su savo švietimo įstaigos savininku (steigėju);
  • Pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti visose pasirinktos programos mokymų dalyse;
  • Ketinantieji dalyvauti mokymuose gali rinktis tik vieną programą.

Atranką į mokymus vykdo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), atsižvelgdama į teritorinį principą bei siekdama išlaikyti balansą tarp praktinę bei administracinę veiklą vykdančių darbuotojų. Esant poreikiui atrankos komisija gali paprašyti pretendento pateikti anketoje aprašytą patirtį ir kompetencijas patvirtinančius dokumentus. Atrinkti dalyviai bus informuojami per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Neatrinkti dalyviai informuojami nebus.

Mokymų trukmė – 80 val. (10 dienų 4 dalių mokymai). Programos vykdymas numatytas 2021 m. I ketvirtį. Apie mokymų vietą ir konkretų mokymo laiką informuosime jau atrinktus dalyvius. Pasikeitus situacijai mokymai vyks nuotoliniu būdu.

Atrinktų dalyvių kelionės į mokymų vietovę ir iš jos, maitinimo ir nakvynės išlaidos mokymų metu apmokamos projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ lėšomis. Jei mokymai vyks nuotoliniu būdu, išlaidos nebus kompensuojamos.

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) pretendentų į mokymo programas atrankos vykdymo tvarkos aprašas

2020 m. lapkričio 3 d Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas Nr. VK-539 „Dėl Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. VK-98 „Dėl projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1- ESFA-V-706-03-0001) pretendentų į mokymo programas atrankos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Paraiška dalyvauti mokymuose

Paraiškas prašome pateikti iki 2020 m. gruodžio 18 d.

 

Dangira Bielinytė,
Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ metodininkė
Tel. +370 670 22107, el. p. dangira.bielinyte@nsa.smm.lt

 

Ramunė Korenkienė,

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ veiklos Nr. 1.1. metodininkė

El. p. ramune.korenkiene@nsa.smm.lt

Skip to content