I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Informacija dėl Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamų priemonių COVID-19 pasekmių mažinimui vaiko emocinės gerovės srityje

2020-12-07

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Vaiko emocinės gerovės skyrius, įgyvendindamas COVID-19 pasekmių mažinimo priemones, organizuoja mokymus psichologams, socialiniams pedagogams nuotolinio darbo organizavimo ir konsultavimo, streso įveikos, perdegimo sindromo atpažinimo bei prevencijos srityse (surinktos 73 grupės, dalyvauja 1150 dalyvių).

Mokymų tikslas – ugdyti pedagoginių psichologinių tarnybų bei švietimo pagalbos tarnybų ir mokyklų psichologų, socialinių pedagogų konsultavimo ir darbo organizavimo nuotoliniu būdu kompetencijas. Siekiama stiprinti mokymų dalyvių profesines kompetencijas aptariant ir analizuojant sudėtingas konsultavimo situacijas, ieškant tinkamiausių sprendimų, tobulinant praktinius konsultavimo įgūdžius traumų, psichologinių krizių įveikos ir kitose srityse, reflektuojant ir dalijantis įžvalgomis su kolegomis saugioje aplinkoje, tokiu būdu suteikiant sudėtingomis sąlygomis dirbantiems psichologams bei socialiniams pedagogams profesinę paramą. Baigę mokymus dalyviai taip pat įvaldys streso įveikos būdus, metodus ir gebės juos taikyti kasdieniame gyvenime; pagerės dalyvių streso įveikos įgūdžiai, padidės jų psichologinis atsparumas.

Taip pat informuojame, kad tęsiami nuotoliniai mokymai Vaiko gerovės komisijų (VGK) nariams apie smurto artimoje aplinkoje atpažinimą (dalyvauja virš 300 VGK narių) bei tęsiami nuotoliniai mokymai apie krizių valdymą mokykloje (virš 200 VGK narių). Šią savaitę baigėsi nuotoliniai mokymai VGK nariams ir klasių vadovams apie priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų, interneto, lošimų, pornografijos prigimtį, atpažinimo požymius, rizikos bei apsauginius veiksnius (10 grupių, 1000 pedagogų). Paraleliai įvyko nuotoliniai mokymai Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo tema (30 VGK narių).

 

Nacionalinės švietimo agentūros

Švietimo pagalbos departamentas

Skip to content